Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in urb_a,
Ігор Гулик
ihorhulyk
urb_a

Неперехідний Майдан

Originally posted by ihorhulyk at Неперехідний Майдан
fe7e8d4-we-back2
Ілюстрація: pravda.com.ua

Особисто я не схильний вірити розмаїтим конспірологам, які з усіх сил прагнуть подати «майданне побоїще» як провокацію проти Януковича, як своєрідний «Кучмогейт-2». Не вірю, хоча все у них складається дуже логічно, - і контекст цілком актуальний, і мета «провокаторів» очевидна.
У чому полягають мої власні сумніви? Насамперед, я особисто не переконаний, що Янукович після Вільнюса щиро налаштувався втілювати у життя план, згідно із яким за Україною залишили перспективу підписання Угоди про асоціацію навесні наступного року. Тож особливо дискредитувати його перед західним світом навряд чи була потреба. Та й, зрештою, гарант і без цього сягнув дна зневаги, якщо йдеться про його вчорашніх візаві на переговорах «про Європу».
Утім, навіть якщо у суботу розгортався сценарій, написаний і втілений проросійською «п’ятою колоною» у найвищих ешелонах київської влади, то, скажіть-но мені, шановний читачу, із чиєї особистої подачі ці люди потрапили у свої керівні фотелі? У нас президентсько-парламентська форма правління, і жоден високопосадовець не оминув решета Банкової, тобто його призначав або рекомендував на посаду особисто ВФЯ.
Якщо б президентові справді залежало на своєму зіпсутому (з чужої волі) іміджі, то ми, не сумніваюся, побачили б його миттєву реакцію – звернення до народу, прилюдне покарання провокаторів тощо. Натомість – глуха мовчанка до вчорашнього дня і ретельне «замазування» подій у медіа, підконтрольних Курченку (читай Януковичу-молодшому). Ба більше – інсайдерська інформація про кар’єрну перспективу міністра внутрішніх справ. Такій інфантильності дивуються навіть політологи, лояльні до гаранта.
Про особисту освідомленість Януковича у деталях кривавого розгону Майдану дотично може свідчити й несподівана інформація про відставка Льовочкіну. Шеф президентської канцелярії не квапився б із заявою, будучи переконаним, що його патрон не причетний до цієї ганьби. Можливо, Льовочкін пробував навіть переконати Януковича у недоцільності насильства. Але не зміг... Тепер мусить чистити авгієві конюшні.
Я думаю, все значно простіше. Янукович сприйняв Вільнюс як особисту поразку, - ну, не вдалося йому, битому наперсточнику, розвести ситу Європу. До того ж принизили його, посадивши у кутку. А в рідній хаті «батя» вирішив відігратися на посполитих. Тільки забув, що на Майдані – не Люся, і не його рідні діти, а діти України. Між іншими – й ті, хто колись голосував за нього.
Хай конспірологи продукують будь-які версії, однак зрозуміло, що Януковичеві вдруге не вдалося «перейти Майдан». І вже не має особливого значення: зметуть його зараз, чи він скнітиме у своєму кріслі до 2015-го. Ніч проти 30 листопада перемножила Януковича на нуль – і як політика, і як людину.
Ігор Гулик

Непереходной Майдан
Лично я не склонен верить разнообразным конспирологам, которые изо всех сил пытаются преподнести «майданное побоище» как провокацию против Януковича, как своеобразный «Кучмогейт-2». Не верю, хотя все у них складывается очень логично, - и контекст вполне актуален, и цель «провокаторов» очевидна.
В чем заключаются мои собственные сомнения? Прежде всего, я лично не уверен, что Янукович после Вильнюса искренне настроился воплощать в жизнь план, согласно которому за Украиной оставили перспективу подписания Соглашения об ассоциации весной следующего года. Поэтому особенно дискредитировать его перед западным миром вряд ли было целесообразным. И, впрочем, гарант и без этого достиг дна пренебрежения, если речь идет о его вчерашних визави на переговорах "о Европе".
И даже если в субботу разворачивался сценарий, написанный и воплощенный пророссийской «пятой колонной» в высших эшелонах киевской власти, то, скажите-ка мне, уважаемый читатель, с чьей личной подачи эти люди попали в свои руководящие кресла? У нас президентско-парламентская форма правления, и ни один чиновник не миновал сита Банковой, то есть его назначал или рекомендовал на должность лично ВФЯ.
Если бы президенту действительно зависело на своем испорченном (по чужой воле) имидже, то, не сомневаюсь, мы увидели бы его мгновенную реакцию - обращение к народу, публичное наказание провокаторов и т.п. Вместо этого - глухая тишина до вчерашнего дня и тщательное «замазывание» событий в медиа, подконтрольных Курченко (читай Януковичу-младшему). Более того - инсайдерская информация о карьерной перспективе министра внутренних дел. Такой инфантильности удивляются даже политологи, лояльные к гаранту.
О личной осведомленности Януковича в деталях кровавого разгона Майдана опосредствованно может свидетельствовать и неожиданная информация об отставка Левочкина. Шеф президентской канцелярии не торопился бы с заявлением, будучи убежденным, что его патрон не причастен к этому позору. Возможно, Левочкин пытался даже убедить Януковича в нецелесообразности насилия. Но не смог... Теперь чистит авгиевіе конюшни.
Я думаю, все гораздо проще. Янукович воспринял Вильнюс как личное поражение, - ну, не удалось ему, битому наперсточнику, развести сытую Европу. К тому же унизили его, посадив в углу. А в родном доме «батя» решил отыграться на простолюдинах. Только забыл, что на Майдане - не Люся, и не его родные дети, а дети Украины. Между прочем - и те, кто когда-то голосовал за него.
Пусть конспирологи продуцируют любые версии, однако понятно, что Януковичу во второй раз не удалось «перейти Майдан». И уже не имеет особого значения: сметут его сейчас, или он будет прозябать в своем кресле до 2015-го. Ночь на 30 ноября умножила Януковича на ноль - и как политика, и как человека.
Игорь Гулык
Subscribe
promo urb_a june 20, 2014 14:13
Buy for 200 tokens
Поскольку от российского "СУПа", контролирующего livejournal.com, вполне можно и нужно ждать цензуры, в т.ч. и в такой форме, как безосновательное закрытие украинских блогов и сообществ, то должен уведомить вас, что в случае закрытия данного сообщества или вашего личного блога, вы можете вновь…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 14 comments