September 10th, 2021

Кто такие украинцы?

Интоевропейцы смешались с трипольцами ,и тем самым дали импульс расселения с территории нынешней Украины по всей Европе,в плоть до Швеции,принеся туда пиво.
Это была первая волна.
Вторая волна,это расселение славян с территории Волыни на территорию которая заняла пол Европы и образовала с десяток славянских государств и народов.
Впервые человек приручил коня ,на территории Украины,в Крапивницкой области,по сегодняшним данным археологов.
Русь -это славяне ,плюс ассимилированые ими сарматы и остатки скифов,а не ваши Рюрики
promo urb_a june 20, 2014 14:13
Buy for 200 tokens
Поскольку от российского "СУПа", контролирующего livejournal.com, вполне можно и нужно ждать цензуры, в т.ч. и в такой форме, как безосновательное закрытие украинских блогов и сообществ, то должен уведомить вас, что в случае закрытия данного сообщества или вашего личного блога, вы можете вновь…

Пост разъяснение

Разъяснение для давпайопжикав.
Почему немцы геноцидили давпайопжикав.
Это происходило патамшта давпайопжики помогали савецким партизанам, которые по всем законам войны были бандитами.
Например, почему немцы загеноцидили давпайопжикав Хатыни.
Патамушта давпайопжики убили лучшего друга фюлера, а потом спрятались в той Хатыни, как сейчас, например, подобные же сволочи прячутся за спинами мирных граждан в Донецке, вместо того, чтобы выйти во чисто поле и показать какие они есть невьебенные войны.
Так же и в Хатыни, если б эти сволочи вышли из села или просто сдались, то давпайопжиков в Хатыни нихто бы не тронул.

почему советские партизанские формирования являлись незаконными и считались бандитами.

Давпайопжикам посвящается
Collapse )arnaut

Ликбез для кацапов, якою мовою говорили казаки Хмельницкого и Сагайдачного когда московиты мычали на

мордовском наречии

=Якою була українська мова 400 років тому
Що ми знаємо про українську мову? Вона гарна, мелодійна. Перші літературні твори співочою, солов’їною були написані Шевченком («Кобзар» 1840 року) та Котляревським («Енеїда» 1798 року). А де більш ранні твори? Їх не було чи їх знищили? Ворожа пропаганда говорить, що до 19-го століття української мови взагалі не існувало або ж вона є діалектом слов’янської чи російської мови.

Всі літописи, діловодство, листування, викладання велися церковно-слов’янською, яка фонетично та граматично далека від української мови. Ця офіційна мова церкви, нав’язана, так званими «просвітителями», Кирилом та Мефодієм, була чужа народу. В ортодоксальному середовищі церковно-слов’янська була аналогом «мертвої» латинської мови католицького світу, яка не мала народу носія і була мовою освіти, науки та літератури. Тому ми зараз і читаємо літописи, наукові та художні твори середньовіччя малозрозумілою, штучною і схожою на російську мовою.Яскравим прикладом є «Граматика» Мелетія Смотрицького видана в 1619 році друкарнею Віденського братства. Ця книга лягла в основу «Російської граматики» Михайла Ломоносова.А якою мовою говорив простий люд? Яка мова була душею нашого народу? Невже Шевченко та Котляревський вигадали українську на основі польського чи російського діалекту? Ні, вони були першими хто наважився надрукувати і показати поезію живої розмовної народної мови.Українську літературну традицію вони перейняли у студентів та викладачів Києво – Могилянської академії (Митрофана Довгалевського, Георгія Конисського та інших), які на початку18-го сторіччя писали інтермедії українською мовою.

Інтермедії це короткі драматичні твори, в яких на сцену виводяться простолюдини, що говорять «слогомпростым, деревенским мужицким» («Піитика» М.Довгалевкого 1736-1737) з дотепним анекдотичним сюжетом, який нерідко був запозичений із життя народу.

На щастя, вдалося знайти в журналі «Кіевская старина» від 1883 року, випуск 12, без перебільшення унікальний і надзвичайно рідкісний твір в своєму роді. Дві інтермедії початку 17-го сторіччя. Вони збереглися в польській транскрипції у відомого польського письменника І. Крашевського. Твір називається: «Трагедія або образ смерті пресвятого Іоанна Хрестителя, Посланника Божого, в 5-ти діях, з додаванням двох інтермедій, написаних Яковом Гаватовичем, вчителем вільних наук та філософії у Львові. Представлена була в Кам’янці на ярмарку, в день того ж св. Іоанна Хрестителя, 1619 року, а надрукована у св. Миколая на передмісті Яворівському».

Твір передрукований із журналу «Кіевская старина» мовою оригіналу. Друга інтермедія буде опублікована пізніше. Насолоджуйтеся українською мовою, якій 400 років.

Інтермедія після другої дії «Кіт у мішку».
(Климко згоршками, Стецько тримає на спині кота в мішку).

Климко. Що ты тутъ, побратиме, собі порабляешь?
Кажи мені, як живешь, та якъ ся маешь?

Стецько. Я тут не роблю ничого. Ось иду до дому свого
Та и зъ тоіеми горшками, якъ зъ своими сусідами.

Климко. Та на щотакъ много маешь? – либой на жонку кидаешъ?

Стецько. На що? Чи хочешь вірити, що люблю хороше жити,
Всёго достатекъ варити кажу, та ся не курчити,
Такъ яко приналежаетъ сподарови, що все маетъ.

Климко. Бохмесь, чоловікъ хорошій. Либой маешь много гроши.

Стецько.Та що маю?

Кл. Та дожитокъ.
...........

Кл.Теперъ-то?

Ст. Теперъ.

Кл.Зблудилесь!
А хочешь мині вірити? Здасть-ми ся, що-мъ мілъ видіти
Теперъ чоловіка того, що мілъ горшков вельми много.
Тотъ либой.

Ст.Либой.

Кл.Сукману, що тобі благому пану
Либой взявъ, нісъ на палиці, та собі лігъ на травиці.
О Бугъ-ме тотъ, бо шарая сукмана была такая.

Стецько. Такая, такая.

Климко. Чи хочешь ми вірити.
Коли-ць того покажу, не хочъ гожи вити.
Ось лежить! А тотъ?.. Стецько. Тотъ, тотъ!

Климко. Ну-жъ, тую палицю
Гараздъ іого по хребті, же змажетъ травицю
Пасокою.

Стецько. О, буду-жъ іого шмаровати!
Мусить мені и горшки и все поврацяти.
Та якъ мудрый пакрывъся, ось видишь травою,
Що бы не зглидино.

Климко. Бий кріпко, та свою
Сукману и все побери, а іого въ всіті не дери.

(Климко, закачав рукава, б’є по горшкам, а Стецько тікає).

Стецько. О, матіонко, матіонко! Тепер-же ми лихо.
Чи бісъ, чи лихъ чоловікъ управилъ мене тихо
Въ то нестестіе велике, що-мъ убоство свое
Потолкъ, въ нивочъ обратилъ ти горшки мое.
Щося діять? Чи Богъ то милостю справити
Хотилъ такое річи на мене пустити,
Чи лихіи люде? О, Боже милостивий!
Коли-жъ бы ся тотъ трапилъ чоловікъ зрадливый,
Що ми такое річи, ось пане, наброилъ…
Пузналъ бы, якъ-бы-мъ дывы коло ніего строилъ…
Возму жъ претя тую сукману, пійду ся скарити пану.

(Стецько пішов, прийшов Климко, сміється).

Га, га, га, га, га, г-а, га! Двократь одиного
Чоловіка-мъ ошукавъ, признамъ ся до того.
Тотъ панъ, що знаетъ въ світі гараздъ махліовати.
Пойду ище та знайду, кого ошукати.

Такою мовою говорили козаки Сагайдачного та Хмельницького. Такою мовою співали матері колискові своїм дітям десятки поколінь. Тому за чотири століття вона майже не змінилася. А це означає, що українська мова була майже такою ж за чотири сторіччя до написання цих двох інтермедій. І ще до татаро-монгольської навали зі сходу в Київській Русі лунала наша рідна солов’їна. Окрім того, «Граматика» та інтермедія видані в один і то й же 1619 рік, але написані вони різними мовами.

Джерело www.bezvodovka.com=
https://ukrainianpeople.us/%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%8e-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0-400-%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83/?fbclid=IwAR1Q1eA9tZ2oX4k8Mlyq_AC6igPzIRakTxROHUkRRprES2cOO0eRh8ySoUM
arnaut

Іванові Котляревському ~ 252! Будитель. В кацапском языке испорченном негром даже слова такого нет.

=Алі Татар-заде
11 год ·
мої вітання маестрові. Сподіваюся, так можна. бо він безсмертний. Це український Рабле, Вольтер і Мольєр в одному.
Ну і ще трохи Сервантес=

Путин про олигархов и дворцыКак скупают голоса нищих пенсионеров. Предвыборные 10 тысяч Путина.Президент России выступил с инициативой выплатить каждому пенсионеру единовременно по 10 тысяч рублей. Некоторые депутаты от «Единой России» объявили это своим достижением. Однако это тройной обман.

Во-­первых, сама «Единая Россия» с такими инициативами не выступала. Напротив, она регулярно проваливала все законопроекты и поправки к законам, направленные на обеспечение полной индексации (т.е. повышения в соответствии с ростом цен) пенсий неработающим пенсионерам, а также на возобновление индексации пенсий работающим.

Так что «Единая Россия» к единовременной пенсионной выплате никакого отношения не имеет.

Во­-вторых, инициатива президента явно приурочена к моменту выборов. Пройдут выборы – и все будет по­старому. Так что, будем проводить выборы каждый год?

В­-третьих, и главное. Разовая выплата в 10 тысяч рублей – это лишь небольшая часть того, что отняли у пенсионеров начиная с 2016 года. Напоминаю:
ернутьCollapse )
  • richi_e

Продаю болгарку. Дорого. Местным хохлам - скидка 7,40%. Листопаду - 14,88%


И не говорите, что я не заботливый.
Без болгарки вам нечем будет пилить свою пустую газовую гиперлупу.
Зато с болгаркой - заработаете на чермете, будет чем заплатить за словацкий реверсный газ.

Хохлы!
... В честь достройки СП-2...
... Беспорядочный залп из всех пуканов...
... Пли!!!

Давайте проверим,насколько будет точной моя сегодняшняя догадка.

Рассмотрим цепочку событий по газовому Северному потоку-2
1. Европейский суд,принял решение,что Северный поток-2,может быть надолнен лишь на 50%,а остальные 50,должны отдаваться другому поставщику
2. Путин и К,устраивают якобы аварию на заводе,который поставляет газ по Украинской ветке,и тем самым создают дефицит газа,а за ним и резкий взлет цены до нивиданных 700 долларов
3. После этого ,СМИ пишут,что Путин отдал,якобы, Лукашенко какие то газовые месторождения на территории РФ
4. Лукашенко заявляет,что он ,якобы уверен,что возле реки Припять,есть большие месторождения газа
5. Вчера Путин и Лукашенко подписали о создании общего рынка в энергетической сфере.

К чему это я?

Да к тому,что Путин пытается создать ситуацию,при которой Европа останется без запасов газа на зиму,и Путин предложит ей поставки топлива по Северному потоку-2, а если вдруг будут противоречия,то обьяснит,что дополнительные 50%, в эту трубу будет качать Беларусь, так как у ней вслед за беларускими креветками ,хамоном и экзотическими фруктами, появляется и беларусский газ!!!)))

А общий энергетический рынок,дает Путину гарантии в том,что Лукашенко не станет дергаться и менять правила игры.

Вот так я вижу игру Рашки по имеющимся в общем доступе данным.

Проверим позже,прав я или нет.

Если я прав,то интересно,как поведет себя Европа и США
Ahahah

Где жили московиты, АБО не будьте "кулебами"

Киевский историк Александр Каревин углубился в историю происхождения и применения термина "Московия", который на Украине показательно используют в отношении России. И, о, ужос!!! получается, что "московиты" жили по всей территории современной Украины вплоть до Львова, а язык их был там самым распространённым.

Collapse )
Derussia

Nord Stream 2 ist fertiggestellt, АБО СП-2 готов !!!

На строительство потребовалось три года, и теперь спорная конструкция завершена: Россия полностью завершила газопровод «Северный поток - 2» через Балтийское море в Германию. Первый газ должен поступить к нам в октябре. Спор вокруг строительства, скорее всего, продолжится.

Collapse )

Мамкины бизнесмены!!! Или на зло Украине отморожу уши)))

Стоимость проекта "Северный поток" с учетом не только двух подводных веток-газопроводов в Балтийском море, но и сухопутного газотранспортного коридора, по которому природный газ идет с полуострова Ямал в Германию, может составить около $100 миллиардов.

Такое мнение высказал в комментарии собственному корреспонденту Укринформа российский независимый аналитик нефтегазового сектора, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

"И поэтому, если учитывать, что стоимость строительства этого коридора (газотранспортного коридора с полуострова Ямал до Торжка – ред.) была где-то 70-80 млрд долларов, приплюсовать два потока по дну Балтии – один стоил около 10 млрд, а второй где-то 9-10 млрд, то получается, что вся эта затея обошлась примерно в $100 миллиардов", – заявил эксперт.

По его словам, приблизительная стоимость сухопутной газовой инфраструктуры под "Северный поток" была посчитана "ООО "ВНИИГАЗ" в документе под названием "Программа комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий". За цифрами на 2008 год, стоимость газового коридора от Ямала только до Торжка оценивалась в 79-93 миллиарда долларов США.

Крутихин отметил, что на этот газотранспортный коридор с Ямала были потрачены огромные средства, хотя можно было вместо него построить перемычку между существующими сетями.

"Северный поток-2" только в морской своей части стоит более 9 миллиардов. А сколько стоило построить территорией России новый газовый коридор? Там же в некоторых местах по 5-8 труб идет параллельно! Огромные деньги в землю закопаны. При том, что можно было спокойно сделать перемычку до Ямбурга с Бованенковского месторождения, и качать по имеющимся, достаточно исправных сетях "Газпрома". Тем более, что старые гигантские месторождения "Газпрома" находятся на стадии затухания добычи – и сети там полупустые", - заявил он.

О том, что проект изначально не был коммерческим, свидетельствует и сравнительный анализ стоимости "ямальского" газа и прогнозируемой цены его реализации. Согласно тех же расчетов "ВНИИГАЗ", к 2035 году "Газпром" будет в минусе на $6,4 на каждой тысяче кубометров проданного газа с Ямала.

"Если взять весь объем газа, который будет продан до 2035 года, и сравнить с тем, сколько потрачено на всю эту инфраструктуру, то получается, что на каждой тысяче кубометров теряется $6,4", - констатировал партнер консалтинговой компании RusEnergy, который убежден, что "Северный поток" никогда не окупится.

По словам аналитика, даже если отбросить инвестиционную составляющую и считать лишь операционные затраты – сколько стоит качать газ с Ямала в Германию и поддерживать трубу в рабочем состоянии, – то все равно проект может оставаться убыточным.

"Есть такое опасение, и я думаю – правильное опасение, что даже на операционных расходах "Газпром" проигрывает: то есть, он теряет на этом проекте деньги, потому что цена на газ сейчас низкая. Тогда в 2008 году расчет цены был совсем другой – $250-270 за тысячу кубометров, а сейчас в Европе "Газпром" продает газ по $110-140. И поэтому это прокачка газа от Бованенковского месторождения на Ямале в Германию не оправдывается", – утверждает Крутихин.

Он вообще предполагает, что для руководства РФ "Северный поток-2" сейчас уже "не такой и важный", а потому его можно было бы и "списать". По одной простой причине: подрядчики проекта – прежде всего, из окружения президента Путина – свое уже заработали. По убеждению эксперта, как "Северный поток" в Европу, так и "Сила Сибири" в Китай – классические примеры неокупаемых государственных инвестиций в проекты, которые приносят огромные прибыли только подрядчикам.


И не важно,что через пол года цены на газ рухнут и на пару лет,главное что они пару месяцев продержаться по 700 долларов)))
Ahahah

Як свыню звати? або УКР-УСЬ или РУ-ИНА?

В истории украинского народа случились уже три Руины. Третья происходит прямо у нас на глазах. В её контекст вписаны и президентские выборы, в ходе которых украинцы сначала выбрали гетьманом конфетного олигарха Петрушку, после которого, видимо стремясь по экспоненте к нулю, вдруг выбрали себе гетьманом стендапера-еврея на фоне чуть примолкшей гражданской войны. В обоих случаях осталась в силе тенденция, которую обозначил ещё оранжевый майдан 2004 года: "новая Украина" строится на идеях, из которых ещё не выветрился исторический нафталин.

Collapse )
Derussia

Тилль Линдеманн выступил на Красной площади сразу с тремя российскими военными оркестрами, АБО - !!!

Впервые свою версию «Любимого города» немецкий музыкант записал весной к выходу фильма «Девятаев». 9 мая на композицию вышел клип, в котором Линдеманн во фраке гуляет по Эрмитажу. 

Collapse )

Украинци,на кой вам государство если вы в нем никто

Посольства США, Германии, Великобритании и Канады в Украине и международные организации составили и передали и.о. председателя Высшего совета правосудия Украины списки экспертов для отбора и назначения в совет по этике при Высшем совете правосудия и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей.
Collapse )

Смерть окупантам


РИТОРИЧНЕ ПИТАННЯ:

Панове соспільнотники, а як ви вважаєте, чому кацапєздолочі так ненавидять суміжні народи за їх багатовікові мови, культуру та християнство, які ці народи здобули ще тоді, коли тими смердючими кацапєздолочами на землі ще й не тхнуло?
P.S.: і на додаток ще відео, яке дуже подобалося Пану Професору:
  • 1981dn

Коллекция несбывшихся предсказаний. Северный поток-2

В день завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" неплохо будет вспомнить все "предсказания" украинских ура-патриотов, российских оппозиционеров и всех прочих о том, что Штаты и Европа не позволят России и Германии построит сей газопровод.
                     
Предыдущие части Коллекции: первая, вторая, третья, четвёртая, пятая.
Collapse )
коронавирус

Мусульманская окраина, АБО как упоительно на окрайне... без Руси

Всё наверное, началось в 1665 году, когда в вялотекущую фазу скатилась война Речи Посполитой (Народной Республики Литвы и Жемайтии) с Русским Царством. Все яркие события происходили в Малороссии, где буянило дикое Войско Запорожское, расколотое великой Руиной. Новый гетман правобережных козаков Пётр Дорошенко в 1666 году признаёт над собой власть Крымского ханства. Хан потребовал от польского короля Яна II Казимира выплаты «поминок» и соблюдение вольности козаков. Тому же было просто наплевать на неких «козаков».

Collapse )

Прогресс и вата

...не хвалитесь вы, за-ради бога, что вы – русские. 

Дикий мы народ!(«Деревня» И.А. Бунин)

Тормоз цивилизации

Или чтобы быть точнее — это антицивилизация, Тартария, Мордор, Иные и т.д.

Это осколок человечества, которое окаменело как говно мамонта с времен неандертальцев. И то что это их предки не надо доказывать генетически их «боевой путь» сам это показывает. 

Неприятие нового и консервирование старого, и так во всем процессе их исторического существования. Рассмотрим такой пример:

Картофель и староверы.

Что в этом общего? В русском мире это объединяется в неприятии нового и это новое приравнивается к проискам сатаны. 

А почему так? — А потому что народ Залесья застыл в стадии первобытной орды, где отклонение от устоев этой орды является неприемлемым и списывается как проявление злых духов, московское православие — это смесь греческого православия с шамано-языческими верованиями, которое к христианству не имеет никакого отношения. Это примитивное шаманство обгрейденное христианством.

Collapse )


Ich_bin

Третья столица Империи, АБО Жемчужина у моря

В августе 1794 года на берегу одного из заливов в северной части Черного моря были забиты первые сваи в основание города, получившего в следующем году название Одесса. Это событие произошло спустя почти 5 лет после взятия находившейся на этом месте небольшой турецкой крепости Ени-Кале войсками русского генерала Гудовича. 

Collapse )