January 23rd, 2014

pic#108509455 министерство предупреждает

Українці Донщини згідно з загальноросійськими переписами.

Originally posted by virnyj at Українці Донщини згідно з загальноросійськими переписами.
Загальні переписи населення, що відбувалися в Росії, а згодом СРСР, починаючи від 1897-го року, показали дуже вражаючу картину загибелі українського етносу на території сучасної РФ. Переписи 1897-го та 1926-го років відмічають суцільну українську територію в межах Східної Слобожанщини, Донщини, Кубані. Наступний перепис 1939-го року українців тут уже не фіксує, як не фіксують їх і всі наступні російські переписи. Тихо і непомітно відбувається «культурний геноцид», в наслідок якого українська спільнота назавжди втрачає великий і самобутній край – край українського життя на його східній межі.

Перші російські переписи, так звані «ревізії», показують, що активне заселення українцями Донщини розпочинається у 18-му столітті. За даними четвертої ревізії 1782-го року, на Дону і в Приозів'ї в той час було вже 26 758 вихідців з України. Остаточна ліквідація інститутів Гетьманщини на Лівобережжі, і повне закріпачення селян на Правобережжі Дніпра, призвели до нового масового відтоку українського населення на береги Дону. Згідно з матеріалами п’ятої всеросійської ревізії 1795-го року, українська Донщина нараховує вже 112,7 тисяч чоловік, що становить 31,3 % від усього населення Донського краю. Ще через 60 років, десята всеросійська ревізія, яка проводилася перед скасуванням кріпосного права у 1858-му році, виявила більш ніж подвійне зростання чисельності українців Донщини – до 286,1 тисячі чоловік.

Але повністю довіряти даним цих ревізій аж ніяк не можна. Селяни ховалися від ревізьких чиновників, місцеві землевласники відкупалися від них – перші боялися втратити власну свободу і знов стати панськими, другі не хотіли втрачати майже дармову робочу силу. Зі скасуванням кріпацтва у Росії різко збільшуються і офіційні дані щодо наявності на цих землях українців. Дуже шанована в Росії наприкінці 19-го століття Енциклопедія Брокгауза і Єфрона, вказуючи етнічні межі «українсько-галицького наріччя», пише про «юго-западную часть Области Войска Донского», тобто сучасну Таганріжщину.

Набагато реальніші цифри надає Перший загальноросійський перепис населення 1897-го року. Згідно з зібраними під час цього перепису даними, українська мова виявилася рідною для 719 655 чоловік Донського краю. Жоден інший народ Області війська Донського, крім росіян, які виявилися тут панівною нацією, навіть близько не стоїть за своєю чисельністю з українцями. Українців на землі донських козаків виявилося більше чверті (28,1%), а в багатьох районах Області вони переважали за чисельністю навіть росіян. Так етнічно українським за всіма параметрами виявився Таганрізький округ, який був переданий зі складу Катеринославської губернії до Області війська Донського лише за 10 років до перепису (у 1887-му році). Всього на Таганріжщині виявилося 254 819 українців, що складало 61,7% (росіян – 31,7%). Серед сільського населення округу частка українців виявилася ще більшою – 69,2%.

Collapse )
promo urb_a июнь 20, 2014 14:13
Buy for 200 tokens
Поскольку от российского "СУПа", контролирующего livejournal.com, вполне можно и нужно ждать цензуры, в т.ч. и в такой форме, как безосновательное закрытие украинских блогов и сообществ, то должен уведомить вас, что в случае закрытия данного сообщества или вашего личного блога, вы можете вновь…

Внешний долг России – много и не страшно

Оригинал взят у zhu_s в Внешний долг России – много и нестрашно
image0011. За последние 2 года он вырос почти на 200 млрд. долл.  (+97.6 млрд. в 2012, + 95.6 в 2013) и стал 732 млрд. долл. Это не так мало, к примеру, внешний долг, под тяжестью которого в свое время рухнул СССР, был почти ровно в 10 раз меньше. Так быстро внешний долг РФ в течение 2 лет рост рос лишь однажды – с 1.окт.2006 по 1.окт.2008, тогда он вырос на 271.5 млрд. долл. и удвоился. Дело, как мы помним, кончилось «внезапной остановкой» внешнего кредитования и крупной валютной паникой.

При этом чистый вывоз капитала из страны (сальдо счета текущих операций), хоть и снижался в последние 2 года примерно на 30 млрд. долл. ежегодно (с 97 млрд. в 2011 до 72 в 2012 и 33 в 2013), все еще остается значительным. Каким же образом быстрый рост внешнего долга совмещается с тем, что экономика России остается одним из крупнейших чистых кредиторов остального мира? Зачем занимать при избытке собственных сбережений?

Главная причина в том, что во внешнем долге выросли главным образом позиции, связанные не с привлечением внешних кредитов, а отражающие крупный рост прямых иностранных инвестиций в российскую экономику, а также вовлечение российских банков в обслуживание операций нерезидентов.[Spoiler (click to open)]

2. Так, основная растущая часть во внешнем долге небанковских предприятий связана с обязательствами перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования (на графике выделены светло-серым). Такие обязательства учитываются в составе прямых инвестиций и являются формой их предоставления, хотя формально относятся на внешний долг страны.

В то же время задолженность российских компаний по привлеченным внешним кредитам, долговым ценным бумагам, лизингу и т.п., с 1.04.2008 по 1.01.2013 оставалась практически неизменной – 246.1 млрд. долл. на первую дату и 246.6 на вторую. Лишь в 1-ом квартале прошлого года эта часть задолженности выросла до 280 млрд. долл. в связи с привлечением кредитов Роснефтью для покупки активов ТНК-БП и остаётся на этом уровне по сей день.

3. Рост внешнего долга российских банков объясняется увеличением текущих счетов и депозитов в них (на графике светло-рыжим, с 1.01.2012 так произошло измените методики подсчета, чем и объясняется скачок). По всей видимости, эти нерезиденты в массе просто являются российскими офшорными фирмами. Как бы то ни было, их средства, депонированные в российских банках растут темпами, примерно соответствующему общему взрывному роста кредита и активов российского банковского сектора, и это также формально отражается в быстром росте внешнего долга.

Определенное влияние на размер внешнего долга России оказывает внешний долг ЦБ, складывающийся в основном из обращающихся за границей наличных рублей, а также распределения СПЗ МВФ в кол-ве около 9 млрд. долл. (они учитываются также и в составе международных резервов). Последние представляет собой право временно купить за рубли, если в том возникнет необходимость, одну из валют в Центробанках назначенных МВФ стран «с прочной внешней позицией» - США, Великобритании, Японии или ЕЦБ.        

4. Бурно растущей, хотя пока и небольшой позицией, является внешний госдолг российского правительства – за 2 последних года он (т.н. «новый российский долг», т.е. без учета небольших остатков долга б. СССР) вырос вдвое – с 31 до 61 млрд. долл., в т.ч. еврооблигации в иностранной валюте – с 22 до 29 млрд. долл., и особенно сильно - еврооблигации и ОФЗ, номинированные в российских рублях – с 6 до примерно 30 млрд. долл. Это – отражение тактики Минфина по выведению его долговых инструментов, в первую очередь рублевых, на международные рынки, что должно увеличивать их ликвидность и снижать доходность.

Рост ОФЗ, удерживаемых нерезидентами, может отражать также использование рубля как локальной резервной валюты ЦБ Беларуси и Украины, а возможно - и еще каких-то стран СНГ.  Разумеется, как и никакая другая страна, Россия не должна ставить перед собой специальных целей использования рубля в качестве резервной валюты Центробанками других государств. Однако надо быть готовым к тому, что постепенно такое использование будет расширяться, увеличивая внешний долг и приток капитала в страну, т.е. оказывая в целом негативное влияние на экономику России. Возможно, какое-то время достаточно надежной защитой от расширения использования рубля в качестве резервной валюты будет оставаться высокая волатильность его обменного курса (нефтезависимость), характерная для «сырьевых» валют.

В целом внешний долг России, как видим, растет не из-за необходимости занимать, дабы как-то свести концы с концами. Все его составляющие логично и просто объясняются идущими процессами усложнения экономики и усиления ее интеграции с миром.


базилио

Потсоны,вам -гол!!! недолго музыка играла...

Оригинал взят у putnik1 в БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ


Посмотрев этот ролик, - очередной видеоотчет об охоте активистов т.н. "Автомайдана" на киевлян, на глазок определяемых людоловами в "титушки", я какое-то время подумал и спросил Высшие Силы:

- Ну?

- На! - ответили Высшие Силы, и сбросили мне ссылку на длинный-предлинный  "список автомобилей, владельцы которых декларируют себя в качестве участников «Автомайдана» (...), которые берут на себя смелость выступать от имени всей Украины с указанием автовладельцев", сверяясь с которым "теперь каждый желающий может свободно поискать своих друзей и знакомых или по номеру автомобиля узнать, кому он принадлежит".

Вообще-то, конечно, невероятно. Как известно, отправляясь в "ночной дозор", - да и днем тоже, - участники сего "неформального движения", которым есть, чего стесняться, тщательно замазывают номера своих авто, в связи с чем чувствуют себя неуловимыми, - и они таки мають рацiю. Но когда в ход событий вмешиваются Высшие Силы, небывалое - бывает...
Украинец

Украина это Европа.

Оригинал взят у _devol_ в "Добро пожаловать" в Первый мир (tm)


Ознакомился с гневными откликами ряда российских блогеров на происходящее на Украине. Мол, бандиты распоясались, давить танками петлюровцев, да как можно против богоданного Начальника бунтовать? Расстрелять мерзавцев, где танки, где ударные вертолеты, где спецназ, где кровь, кишки и печень на асфальте? Наиболее приближенные к кормушке "охранители" переживают по поводу пораненных вохровцев. Мол, жалко бедного заиньку. Государство платит здоровенной заиньке за то, чтобы она лупцевала безоружных людей, пенсию обеспечивает, но вот поди - негодяи, обидели пушистика. Мда.

На самом деле, и пусть украинцы не обижаются, но нынешние уличные бои в Киеве - это всего лишь обычная, заурядная действительность Европы. Где-то с перегибом, где-то с недогибом, разумеется. Это ни есть ни плохо, ни хорошо, это просто показатель, что Киев - это Европа. Где подобное - НОРМА. Да, да, дорогие сторонники стабильности, вертикали и намотанных на гусеницы путинотанков кешков.

На фото выше - немецкие полицейские в Гамбурге оттаскивают внезапно потерявшего сознание коллегу подальше в тыл. Сознание бедолага потерял после столкновения головой с камушком, который ему метко послали оппоненты. Всего же 22 декабря 2013 года на улицы города вышло около десяти тысяч леваков, которые устроили побоище с полицией по причине... нет, не принятия драконовских законов запрещающих все и вся. А просто, чтобы добиться сохранения культурного центра Rote Flora в Гамбурге. Итог? 120 полицейских получили ранения, из них 19 - серьезные, 21 демонстрант был арестован. Представляете нечто подобное в России? Да, это довольно сильные беспорядки, но Гамбург всегда славился ими. Это не есть "ужасы и вздохи".
Collapse )
Максвелл

Про убитых на Майдане

Оригинал взят у tekhnik76 в Про убитых на Майдане
И так, из двух официально подтвержденных жертв Майдана один белорус, второй - армянин. Заметьте, ни одного западенца. Рагули хоть и сволота, но своих видать не трогают. Жалко ж людыночку ридну в расход пускать. А тут придурь какая то иностранная. Эти ж  не свои, чо.
Ах да, о чем это я. Убитых же убил Янукович...
 • u96

Гимн Евромайдана.

Известный Правозащитник и Рукопожатый Борец за Демократию Лев Натанович Щаранский (lev_sharansky2) предложил новый Гимн Евромайдана.
Сегодня четверг и по традиции в моем блоге начинается вечер творческой интеллигенции. С самого утра тихий и застенчивый интеллигент пьет львивскую горилку и закусывает салом, регулярно произнося тост «Героям слава!». После чего начинает готовиться к вечеру творческой интеллигенции – надевает форму бандеровца, ставит на уютной диссидентской кухоньке портреты пана Ющенко, Бандеры и Шухевича, развешивает лозунги «Москалив на ножи» и «Геть жидам». После чего и начинается само торжество с обилием польского самогона, скотландского уиски, трэша, водки и металлического угара. А также нард и гражданских активисток. Причем желательно в мокрых майках.

По четвергам градус накала разоблачений преступлений сталинизма неуклонно снижается по естественным причинам. Однако сегодня не на этот случай. Евромайдан объявил черную метку режиму Януковичу и активно готовит падение режима. В этот суровый час и мы не можем просто так расслабляться и предаваться рефлексиям. Все для Майдана, все для победы. И я призываю всех честных и порядочных людей, геев и демократических журналистов каждый свой тост сопровождать здравницами в честь павших героев дивизии СС «Галичина» и гауптмана Шухевича. Разом нас богато. И поэтому представляю вашему вниманию гимн Евромайдана, который позволит победить происки Беркута и провокации КГБ. Кто не скачет – тот москаль. Слава Украине.С увагой, панъ Щарански.
танцуем

Украина - не Европа

Почему Украина – не Европа?
Главное отличие украинца от европейца заключается в том, что европейцы привыкли жить по закону и безукоризненно его соблюдать. Не нравятся законы – голосуй за людей, продвигающих другие законы.
Полиция – это священная корова что в Европе, что в США. Страж порядка – существо неприкосновенное. И любые действия, которые хоть как-то могут трактоваться покушением на жизнь полицейского, заканчиваются практически всегда одинаково – контрольным в голову.

Американские полицейские готовы стрелять на поражение везде и всегда. Любое неподчинение их приказам грозит расстрелом на месте. Так, в Чикаго в доме для престарелых был застрелен 95-летний старик, который отказался принимать лекарство. Наряду полицейских он принялся угрожать тростью и был расстрелян.

chi-chi-kass-wrana-20130801

Об этом пишет газета Chicago Tribune. "Когда Джон был молодым человеком, здоровым и сильным, воевавшим во время Второй мировой войны в составе ВВС США, разве мог он подумать, как закончится его жизнь", - пишет газета.
http://articles.chicagotribune.com/2013-08-02/news/ct-met-kass-0802-20130803_1_butcher-type-kitchen-knife-park-forest-police-taser
Старик в злосчастный день отказался принимать лекарства. Медработники вызвали полицейский наряд, чтобы они убедили его принять медикаменты. По версии полиции, упрямый ветеран угрожал им своей тростью, а также был вооружен металлической ложкой для обуви. У стражей порядка не осталось другого выхода, как выстрелить ему в живот резиновой пулей. От полученной раны Джон скончался.
"Японцы во время войны не смогли убить его. Зато их работу выполнили американские полицейские спустя 70 лет", - цитирует газета разгневанных родственников ветерана.
Это вовсе не что-то невероятное для США или Европы. Обычный случай, когда малейшее поползновение в сторону полицейского оканчивается смертью.

Украина – не Европа, Украина – страна Махновия, где каждый привык плевать на закон, оправдывая свои плевки чем угодно и как угодно. Вопли в адрес Беркута, мол, ах, какие они фашисты – верх идиотизма. Украинцы, вы не европейцы – вы махновцы, которых не пускают и не пустят в приличный ресторан Европу.

Переяславская рада. Есть ли повод праздновать юбилей? ("Что делать?", 19.01.14)

Оригинал взят у v_tretyakov в Переяславская рада. Есть ли повод праздновать юбилей? ("Что делать?", 19.01.14)
Список участников передачи: http://nigru.ru/docs/5/4799.html.

Видеозапись (после выхода программы в эфир):
Collapse )
 • katmoor

Относительно погибших в Киеве

Оригинал взят у a_dyukov в Относительно погибших в Киеве


Так, кое-что проясняется.

"Утром, в 6:25 , на номер 102 позвонил неизвестный и сообщил, что в помещении библиотеки Национальной академии наук находится труп мужчины. По словам неизвестного, труп сначала принесли в Дом профсоюзов, а затем он был перемещен в помещение библиотеки. На указанный вызов выехали сотрудники органов милиции. В холле библиотеки, на столе, был обнаружен труп мужчины с двумя огнестрельными ранениями (в голову и грудь). При нем были найдены паспорт и личные вещи. Кроме того, около 9 часов утра, в помещении библиотеки был найден еще один мужчина с огнестрельными ранениями, который находился без сознания. Последний погиб. Сейчас правоохранительными органами тщательно расследуются обстоятельства гибели этих людей".

То есть мы имеем не погибших на улице во время столкновений с милицией, а два неизвестно откуда взявшихся тела в постороннем помещении.

Очень похоже на провокацию.
абг

Майдан, Путин и армянский парень

Оригинал взят у ifodiano в Майдан, Путин и армянский пареньЖалко конечно парня.
Не жалость, а именно жалко.
Человек все-таки умер…
В первую очередь жалко, что умер молодой парень, ему жить да жить.
И только во вторую, что он армянин.
И жалко тех полицейских, которые несут свою службу, и заживо горят.
Не знаю конечно, кто он, откуда, чем думал, и сейчас рассуждать, строить теории, это все пусто, но возникают мысли. Просто мысли.


Collapse )

Женскому полу и лицам до 18 лет комменты не читать. Там сплошной мат.

kuric odnogolovy

В тупике.

Знаете, после 2-хдневного файер-шоу на Грушевского, когда в шеренги ментов летели зажигалки, булыжники, плакаться, что Беркут начал постреливать, как-то некомильфо.

Вообще, вот эти 2 дня 17-го и 18-го, я считаю, была грандиозная провокация. Ультрас, фаны, "правый сектор" и проч. запалили огонь, а потом, когда Беркут и менты озверел ( а кто бы не озверел, если на твоих глазах горят твои же коллеги?), ряды протестующих сильно разбавили "ботаниками", на которых пошла ответка.

Две стороны, друг напротив друга, стоят просто перенасыщенные взаимной ненавистью. У тех, кто "при исполнении" не дрогнет рука отмстить за обожженных-покалеченных, у тех, кто "за свободу" тоже не дрогнет рука, после того как на их глазах их соратников подстреливали и демонстративно избивали.
Обе стороны имеют друг к другу очень большой счет, который рвутся предъявить к оплате.

О том, что протестующие куда-то прорвутся и чего-то там захватят, речи быть не может. Слишком не равны силы.
С другой стороны, если они разойдутся, от мести это тоже не спасет.
Это тупик.

Самозащита Януковича

Прошедшие сутки позволили мне понять плана Януковича относительно ситуации в Киеве. Вернее сказать- получить информацию для предположений относительно плана.  «Главные слова» были озвучены  Премьер- министром Украины- Азаровым: «...необходимо, чтобы люди сами убедились в том, что им предлагается хаос и разрушение».
То есть- разогнать Майдан раньше было никак нельзя. Это же был «мирный протест народа». «Они же дети». Даже, если среди «овец» пряталось значительное количество «волков», избиение мирного протеста было недопустимо. Может Янукович опасался осуждения со стороны мирового сообщества, может не хотел осуждения со стороны народа Украины, а следовательно усиления протестного движения.
А теперь Рубикон пройден. Радикальное крыло Майдана показало свое звериное лицо под масками. Осада Майдана дала требуемый результат и Янукович добился своего. Протестующие превратились в экстремистов и перед телекамерами продемонстрировали как они бросают бутылки с зажигательной смесью в солдат (к слову, таких же граждан Украины), как громят и ломают, как проводят ночные рейды и охоту на предполагаемых врагов. Не знаю как «мировое сообщество», а народ Украины увидел многое.
Теперь можно и давануть. Сейчас, в случае силового разгона Майдана, если и пострадает несколько «овец» среди «волков», здравомыслящие люди Януковича не осудят. Теперь это самозащита.
Way!

#Евромайдан. Мирные протестующие с пистолетами.

Оригинал взят у napoleon_6 в #Евромайдан. Мирные протестующие с пистолетами.
А кровавые палачи Панды Януковича стреляют в детей резиновыми пулями! Интересно, сколько бы секунд прожил такой персонаж на баррикадах Нью-Йорка или Гамбурга?Японское "экономическое чудо" или Почему мы не живём как в Японии.

Восстановление экономических позиций Японии в мире в 50 - 60 гг., и выход этой страны на второе место в мире по экономическому потенциалу в нач. 90 гг. - одно из важнейших событий мировой послевоенной истории, представляющих интерес не только с политической, но и с научной точки зрения.

Среди факторов "экономического чуда" на первое место следует поставить роль государства, непосредственно экономикой не занимающегося, но эффективно влияющего на ход экономических процессов. Любопытно, что в первые послевоенные годы темпы восстановления японской экономики были ниже западноевропейских. Перелом наступил в 1948-49 гг., с началом "шоковой терапии", характерными особенностями которой были:

- сохранение регулирующей роли государства в социально-экономической сфере

- государственный протекционизм в валютно-финансовой сфере (госконтроль над экспортом-импортом капитала, над внешнеторговыми расчетами на базе фиксированного курса иены к доллару - свободная конвертация иены была разрешена только в 1970 г., свободный экспорт-импорт капитала - в 1980 г.). Это способствовало смягчению социальных последствий "шоковой терапии".

Collapse )
http://history.kemsu.ru/oldversion/PUBLIC/govorov/gov_2-1-10.htm
маршал

И всё-таки - на сколько частей?

Я же говорил (ну не я один, разумеется) - Украину нужно просто скорее делить, прекратив при этом поддержку финансовую и любую другую каких бы то ни было центральноукраинских режимов, не нужно продолжать эту муку.

Безусловно в данном случае только одно - области, отходящие к России, а вот дальше возникают вопросы, которые предлагаю ещё раз обсудить.

Восток, Юг Украины и Крым - исконные российские земли - обсуждению не подлежат (Донецк, Харьков, Днепропетровск, Одесса и всё Черноморском побережье, Крым).

Теперь вопросы.

1. То, что бандеровские области в любом случае должны быть отделены - это понятно - все эти Львов и Ивано-Франковск.

Вопрос лишь в том - что с ними делать в принципе. Там живут люди, которые ненавидят вообще всех - немцев, поляков, русских, украинцев и т.д.). Эти люди не работают и ничего не производят, смысл их существования - ненависть, вымогательство и воровство.

Что с ни делать? Присоединять насильно именно к Польше? Дабы у поляков на всю жизнь отбить всякое желание что-либо к себе присоединять? Хорошо бы - поляки это заслужили. Но обе стороны будут столь активно отбиваться, что операция сложна. С Венгрией где-то так же, вдобавок - я люблю Венгрию, они теперь нам даже союзник, зачем их обижать?!

Просто независимым государством делать? А кто их потом будет кормить? Я против того, чтоб на эту мёртвую, омерзительную и ядовитую ветвь человечества тратилась из российского бюджета хоть копейка! А сами они не работают и ничего не производят, повторяю. Смогут ли они жить только проституцией - это вопрос.

Идеальная ситуация - просто затопить. И даже не делать никакие абажуры из местных жителей, просто затопить - и всё. Ну - сделать там красивое пресноводное море. Но как это сделать, чтоб говорить, будто бы это "оно само так получилось по природным причинам"? Это сложно... Короче - что с ними делать? Или всё-таки навязать Польше (как-нибудь обманув самовлюблённых и горделивых польских дурачков)?

2. Речь идёт не о всей "Западной Украине", разумеется. Там есть и очень хорошие люди - целыми районами: Закарпатье, русины и т.д. - это не бандеровцы, это замечательные славяне, которые только ГЕОГРАФИЧЕСКИ живут на западе "Украины", и всё. Лично я бы из них сделал несколько маленьких независимых государств-княжеств, где было бы здорово отдыхать в отпуск. Типа Черногории, только не на море. Скажем - типа Словакии. И никуда бы их не присоединял, в т.ч. к России. Что думаете по этому поводу?

3. Что делать с Центром Украины? Условно говоря - с самим Киевом.

Лично я считаю, что их нужно сделать четвёртой частью раздела нынешней "Украины" - и оставить собственно Украиной. Где-то в границах 1654-го года. Вот это и будет братская России Украина - в своих справедливых границах, причём именно что независимая - и не надо её присоединять.

Но, конечно, не могу сказать - что это моё мнение однозначно. Всё-таки Киев - мать городов русских!.. Или Киев всё-таки в Россию - а остальное - в Независимую Украину? Это вопрос, не знаю, хотя слоняюсь к тому, что сказал перед этим.

***

На мой взгляд - я правильно ставлю вопрос на этот раз. Ибо рассуждения о "разделе на две части" - не справедливы и не логичны. "Украина" состоит вовсе не из двух частей, это было бы упрощением.

Да и не отдадим же мы на мучение лювовско-бандеровским зверькам на растерзание большое количество славян, и не только замечательных русинов, но и просто украинцев с центральных областей. Вы видели этих львовян? На вид - просто озверевшие сумасшедшие хасиды, жрущие христианских младенцев на завтрак, обед и ужин. Вы вот погуглите, если не знаете - фотографию Бандеры.

Короче, а то все талдычут "разделить, разделить". А просто талдычить - мало. Нужно сейчас конкретно и ответственно начать обсуждение вопроса: КАК ИМЕННО РАЗДЕЛИТЬ, а то потом получим такое же дебильное недоразумение, которым является и нынешняя "Украина". Давайте уже начнём подходить к таким вопросам ответсвенно и гуманно с самого начала!

Укроаналитег

"Я не могу ничего утверждать, у меня нет доказательств. Но я уже от нескольких информированных людей слышу о том, что в «Беркуте» сейчас есть некий спецотряд, который и задает в нем «тон». И спецотряд этот российский, прошедший Чечню и подавление демонстраций в России.

И эти «спецы» учат наш «Беркут» как должны себя вести «настоящие мужчины». Убивать не стесняясь, бить до полусмерти, ненавидеть «хачей» и «бандер», да вообще всех"
кіт
 • ctype

психология быдла

Originally posted by morreth at Взято у дайри-френда, репост из Фейсбука
Трактат Завена. *зачудований його думками*

О простоте зла

Я вижу, как общественная мысль движется в сторону агитации на Юго-Востоке, и хотел бы изложить свои наблюдения касательно того, с чем придется работать.

1. Основное

Главное, чем отличаются провластные индивиды (далее ПВИ) — это понимание самого характера власти. Для них каждая власть сама определяет поле и границы своего действия. То есть: эти границы не заданы никакими законами, правилами, принципами, они формируются самой властью — возможностями того, кто ее захватил (такую власть всегда захватывают). Умнику Фуко с его репрессивной гипотезой "закон создает преступника" ПВИ отвечает просто: "Не пойман — не вор", и даже: "Не наказан — не вор". Нет никакого абстрактного закона, что бы ни было записано в кодексах, уставах и конституциях; есть только реальность наказания или — избежания наказания. Т.е. что человек может сделать, используя захваченную им должность (неважно, выборную или назначаемую), то и есть его право, то и есть границы его власти. Возможно, вам будет трудно это понять, но это именно так, на любом уровне — от паспортистки до президента. Никакие методы не являются табу, даже если ПВИ они не нравятся. Вы можете заметить, что на самом деле это очень простая мысль, гораздо более простая, чем описание властных полномочий. Даже не "что дозволено", а "чего получилось добиться".
Collapse )
 • 6470

Так, нас 5 машин, собираемся вместе ...... ой, дяденьки не бейте, мы домой едем!

Есть у нас в Киеве такая банда - Автомайдан называется. Катаются на машинах по городу, блокируют милицию, задерживают людей, которые им не понравились.

Вот запись регистратора одной из таких машин

Aljansas

Про тявканье вокруг Майдана

МайданЖаль, что некоторым русским грустноглазые уже так глубоко в подсознание вбили рабскую формулу "Не рыпаться!", что они бесятся даже от вида рыпающегося соседа. Грустноглазые грабят их так, что аж щепки летают - а они всё "бандеровцы" да "бандеровцы", "бандеровцы" да "бандеровцы"...

Даю 100%, что сегодня тявкающие на Майдан - понятия не имеют, какая сума ежегодно проплывает мимо их личного кармана за распродаваемые ресурсы России. Знали-бы - охота потявкать на Майдан у них мигом испарилась-бы. И ещё 100% добавлю на то, что они даже не поймут о чём я тут...
Collapse )
Святослав
 • dazevup

ОБСЕ приравняла СССР к нацистской Германии

Originally posted by kotobood at ОБСЕ приравняла СССР к нацистской Германии
Йоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания пакта. Фото из архива (c)AFP

Парламентская ассамблея ОБСЕ в пятницу, 3 июля, приняла резолюцию, уравнивающую тяжесть преступлений, которые совершили "два мощных тоталитарных режима, нацистский и сталинский". Об этом сообщает AP. В той же резолюции день 23 августа, дату подписания пакта Молотова-Риббентропа, предложено сделать днем памяти жертв сталинизма и нацизма.

Резолюция, одна из восемнадцати в составе одобренной парламентариями"Вильнюсской декларации", прошла вопреки протестам со стороны России, которая обвинила авторов документа в фальсификации истории. По версии Москвы, ОБСЕ сознательно принижает роль советского народа в победе над фашистами.

Collapse )

Кто сеет ветер, тот пожнет бурю.

Украина: "Русский блок" намерен дать бой бандеровцам

Украинская партия «Русский блок» начала набирать добровольцев в «отряд самообороны и борьбы с бандеровской сволочью». Соответствующее объявление размещено на партийном сайте. Записываться предлагается по электронной почте, передает Lenta.ru.

Активисты «Русского блока» 9 мая//Новый регион
- Многие люди желают объединиться для борьбы. Они обращаются к нам, мы готовы организовать и структурировать весь процесс — создать отряды самообороны из нашего населения, — заявил в интервью «Новому региону» лидер «Русского блока» Геннадий Басов.
- У бандеровцев земля под ногами будет гореть, - подчеркнул он.
По словам главы партии, она получает сигналы от добровольцах как из Крыма, так и из других частей Украины.
«Русский блок» также призвал власти принять жесткие меры для разгона «бандерлогов» в столице. Лидер партии заявил, что если власти не могут навести порядок, «то скоро народ сам начнет это делать».
Партия «Русский блок» зарегистрирована Министерством юстиции 30 марта 2001 года и первоначально именовалась «За Русь единую».
http://oko-planet.su/politik/newsday/227714-ukraina-russkiy-blok-nameren-dat-boy-banderovcam.html

Янукович, конечно, сукин сын! Но это – наш сукин сын!

Почему такое название? Говорят, когда президент США Франклин Рузвельт решил намекнуть президенту Никорагуа Сомосе, что жизнь в его стране уж слишком недемократична, Сомоса ответил Рузвельту: “Демократия в моей стране – это дитя, а разве можно давать младенцу всё, что он попросит? Я даю свободу – но в умеренных дозах. Попробуйте дать младенцу горячего пирога с мясом и перцем – и вы его убьёте”. Несколько позже, обсуждая в Вашингтоне про-американскую политику Сомосы, Франклин Рузвельт произнёс фразу, которая стала знаменитой: “Сомоса, конечно, сукин сын, но это – наш сукин сын!”.

В эту публикацию я вложил две темы, которые напрямую связаны с сегодняшними событиями на Украине и с не слишком демократичной политикой Президента Виктора Януковича.

Часть 1:

Письмо моего друга из Украины

"КАК ЭТО БЫЛО".

Власть в лице Президента Украины Виктора Януковича долгое время как-то неохотно двигалась к подписанию Ассоциации с Евросоюзом. Однако, когда вдруг вопрос стал «ребром», Янукович под давлением обстоятельств озвучил команду: "Все в Евросоюз!"

Что тут началось! Даже рьяные противники сближения с ЕС вдруг начали активно декларировать своё «стремление» к подписанию Ассоциации с ЕС. Вот хроника тех событий:

21-го ноября 2013 года на площадь Независимости в Киеве (далее – Майдан) вышли студенты в поддержку курса на евроинтеграцию. Была какая-то эйфория у большинства: ну наконец-то определились!!!

24-го ноября на Саммите, который проходил в Вильнюсе, Президент Украины вдруг решил отказатся подписывать Ассоциацию с ЕС. Последовало разочарование обманутых украинцев и европейцев. Майдан превратился в мирную протестную акцию: от «нас развели как котят!» до «Украина – европейская страна!».

Через несколько дней всем стало понятно, что ещё чуть-чуть и протест затухнет: Европа нам пока «не светит»… И вдруг, когда 29-го ноября вечером на Майдане осталось несколько сотен стойких студентов (в основном), ночью (!) на спящих молодых людей налетели сотрудники "Беркута" (подразделение милиции для борьбы с террористами) и, жестоко избивая их дубинками, стали вытеснять с Майдана. (Разумеется, это не была личная инициатива сотрудников "Беркута". Эти люди всегда и всё делают только по приказу свыше. Комментарий А.Б.) Студенты убегали во все стороны, но их догоняли и били. Многие из молодых людей успели тогда добежать до близлежащего православного собора, им открыли ворота и закрыли их перед "Беркутом".

Collapse )

Режим Януковича обменяют на Олимпиаду

Поэтому, нынешнему режиму в Украине лучше вовремя капитулировать, а не доводить дело до Ливийского варианта развития событий, я даже ничуть не сомневаюсь что Януковича сомнут.

И его уже разыграли, вероятно всего Путину предложили, либо Олимпиада будет проведена без эксцессов, без массовых бойкотов, вплоть до введения чрезвычайного положения в Черном море близ берегов Сочи, куда стянется весь 6 флот США, тогда не один самолет не сядет в аэропорту Сочи, сами понимаете какая тогда может быть олимпиада, при условии без всякого активного вмешательства Путина по замене режима в Украине.

Либо Путин закусив удила ввязывается в практически проигранное дело по спасению режима Янковича, а "там вилами на воде писано" для Путина, зависает вопрос Олимпиады, потому что эскалация напряженности в регионе растет, при введении войск НАТО в Украину и введения 6 флота США + флота сил НАТО в Черное море, тогда уже и сам режим Путина становится под вопросом, не говоря о какой то Олимпиаде.

http://cyber125.livejournal.com/1723478.html

Свидомые, вы только со стула не упадите

Оригинал взят у zloi_moskovit в Россия 18 в рейтинге наиболее инновационных стран
Россия оказалась на 18-й строчке в рейтинге самых инновационных стран по версии Bloomberg. В текущем году в Global Innovation Index вошло 30 государств. В 2013-м в список были включены 50 стран; Россия тогда заняла 14-е место.

В текущем рейтинге, Россия, в частности, оказалась седьмой по концентрации высоких технологий (High-tech density). По фактору Tertiary efficiency, который учитывает посещаемость в высших учебных заведениях в той или иной стране и процент дипломированных специалистов, Россия заняла 4-ю строчку, а по числу поданных патентов в расчете на миллион жителей (Patent activity) — на 9-й.

Возглавила Global Innovation Index в 2014 году Южная Корея, на второй строчке оказалась Швеция, а третье место заняли США. В десятку нынешнего рейтинга также попали Япония, Германия, Дания, Сингапур, Швейцария, Финляндия и Тайвань. Годом ранее лидером рейтинга были Соединенные Штаты, второе и третье места занимали Южная Корея и Германия, в десятку были включены Финляндия, Швеция, Япония, Сингапур, Австрия, Дания и Франция.

На последней, 30-й строчке в этом году оказался Израиль. В 2013-м на 30-м месте была Польша, а низшую 50-ю строчку заняла ЮАР.

При формировании Global Innovation Index в Bloomberg учитывают семь критериев. Помимо High-tech density, Tertiary efficiency и Patent activity, в их числе также R&D intensity (процент средств ВВП, направляемых государством на научные исследования), Productivity (продуктивность), Researcher concentration (число научных работников на миллион жителей) и Manufacturing capability (добавленная стоимость производства в процентах от ВВП).

Аналогичный Global Innovation Index составляют, например, и в бизнес-школе INSEAD. Согласно рейтингу 2013 года, Россия занимает 62-е место среди 142-х государств.

http://lenta.ru/news/2014/01/23/innovative/
http://www.bloomberg.com/slideshow/2014-01-22/30-most-innovative-countries.html#slide14

Це такий жарт?

Польща готова приймати біженців з України

Поляки готові прийняти хвилю українських біженців у разі несприятливого розвитку подій у країні. Про це повідомляє Еспресо ТВ з посиланням на польську газету Rzeczpospolita. Нинішні події в Києві прикували увагу не лише політиків, але й прикордонників та представників місцевого самоврядування прикордонних районів. Вони вже почали міркувати, як надати допомогу українцям, якщо вони шукатимуть притулку у Польщі, повідомляє видання. Так, Ришард Адамський, секретар гміни Медика, що межує з Львівською областю, повідомив, що місцева влада розглядає будь-який сценарій, включаючи хвилю біженців. "Зараз канікули, школи спорожніли, тому ми без проблем зможемо розмістити там людей. Ми готові прийняти братів-українців", - заявив Адамський.

http://expres.ua/news/2014/01/23/100684-polshcha-gotova-pryymaty-bizhenciv-ukrayiny
 • bobihal

«Зловещие» тени над «евромайданом»

Оригинал взят у gilljan в «Зловещие» тени над «евромайданом»
http://dokwar.ru/_pu/5/67740271.jpg

Представители стран Евросоюза и США в различных формах осуждают принятие официальным Киевом законов, направленных против «евромайдана», называя подобное развитие событий «зловещим», как министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, или угрожая санкциями против украинских чиновников и депутатов, как Виктория Нуланд и Джон Маккейн.

В этой связи очень уместным является комментарий от Эдуарда Лимонова: «Виктория Нуланд рассвирепела от того, что киевский суд принял решение убрать майдан… Виктория Нуланд не хочет помнить, как американская власть расправилась с майданами у себя на родине. Как вывезли к чёртовой матери, насильно, все лагеря движения «Оккупай Уолл-Стрит»! Приехала полиция, бульдозеры, к чёртовой матери всю грязь, все их палатки, кастрюли, всех бомжей, весь примазавшийся криминал. Либералы сами разбежались. Виктория Нуланд думает, мы не помним. А мы всё помним».

http://zavtra.ru/content/view/zloveschie-teni-nad-evromajdanom/

Ebin

Сейчас в Украине

Оригинал взят у archerss в Сейчас в Украине
Беркутовцы заняли откровенно антинародную позицию и  превратились в настоящих врагов народа, стоящих на одном моральном уровне с ублюдочными титушками. Даже ненавистные мной люмпены не приносят такого вреда. Люмпен- это просто политический неграмотный дурачок, который стоит на митинге за 150 гривен или продает свой голос на выборах. А  беркутовец и титушка- причиняют прямое зло совершенно сознательно, исполняя это как свою работу.

Важное замечание. Беркутовцы получают от 7000 гривен + 500 грн. за каждое дежурство+ премии за разгон митинга+ льготы. Определенно- в государственном недоразумении образовании, где большая часть работоспособного населения живет на пороге 1300 гривен- за такую зарплату как у  них стоит дорожить рабочим местом. Практически портрет представителя среднего класса на одном уровне с  офисными хомячками старшего звена. На такие деньги в  Украине можно жить по европейским меркам очень даже хорошо. В банановых республиках с  полицейской моделью государства- органы никогда не были обделенными. Главной функцией органов и армии, в такой форме гос. устройства всегда является защита действующего режима от народа. В ходе недавних событий возникает вопрос- есть ли в  этих представителей семейства птиц что-то человеческое. Способны они понять ситуацию, устыдиться, образумиться? Можно пустится в  долгие лирические рассуждения о смысле фразы ACAB. Я не считаю ментов своими врагами. Можно недолюбливать их, презирать, оскорблять. Но если ограбят квартиру - все в  первую очередь не задумываясь ищут помощь у милиции. Советский период преподносил милиционера как благородного Дядю Степу. Постсоветский- ментов  доброзлой природы, которые способны как спасти жизнь, так и  засунуть бутылку в  анус.Как ни странно- есть целая часть населения. которая поддерживает именно беркутцев, по их суждению защищающих народ от террористов и фашистов. С тем фактом, что сам народ из разных городов Украины едет в  Киев для поддержки протестующих- их ни сколько не смущает. Особо упоротые советские люди уже начинают героизировать беркутовцев (С ужасом представляю себе, что если это кончится не в  нашу пользу, то есть режим пидо...Профессора не удастся выпилить- особо отличившиеся из беркутовцев получат медали "героев", а в моей необузданном полете гротескной фантазии через 20 лет будут ходить на парады 9 Мая и  рассказывать детям, как они победили фашизм)

 Нельзя вечно держать народ за стадо овец, как очевидно на это рассчитывала власть регионов, твердо верующая в свою полную и бескомпромиссную победу и  монополизацию Украины. В своей массе граждане Украины могут быть глупыми, ленивыми, трусливыми, аполитичными, но после определенной порции унижений, лишений и издевательств, особенно в тот момент, когда вместо того чтобы состригать с них шерсть, их начинают резать- даже с самой смирной овцой может произойти перемена. Загнанная овца превратится в волка и вцепится в  горло мяснику. Образ блюстителя закона дискредитирован им же самим надолго и заслуженно. Пускай мы живем в стране третьего Мира, пускай допустили диктатуру худших из худших, но все-таки у нас пока не Африка и  не КНДР. Теперь милиция-враг. Правые будут мстить. Молодежь вообще не состоящая в  движах будет мстить (а  их уже в разы больше идейных правых) 40-летние мужики с  заводов будут мстить. Поэтому выдвигаю тезис- лучше мы будем калечить и убивать их, чем они нас. К слову- они специально обучены именно для этих целей. Делать это в крайнем случае надо без жалости, расценивая их как врагов, коими де- факто они  и являются. Менты не сдадутся и не перейдут на сторону народа. Их полностью устраивает режим Януковича. Они сознательно поддерживают и защищают  режим Януковича.  В случае его продления, хотя правильнее будет сказать- спасения тушки профессора, им станет только лучше, так как ясное дело, что за хорошую службу собакам дают больше еды. Убить человека - не легко. Этому учит христианство и  другие гуманные религии. Этому учат моральные устои, которых придерживаюсь я.
Однако- просить бесполезно. Умолять матерей беркута вразумить своих сыновей-тоже. Уровень гражданского протестного потенциала достиг 99 градусов.
Для тех кто не понял- возмущения давно вышли за формат Киева. Теперь они по всем городам Украины приобрели лавинный характер, включая даже мой аполитичный Хмельницкий и советский Харьков. Даже при всей наивности советских патриотов и соседей-россиян, которые вообще не в теме, но тем не менее пишут свое  имхо в ЖЖ-думать, что все это проделки фашиствующей молодежи из Галличины в формате только регионального значения- довольно глупо и даже подло, а так же гнусно сродни тому как смеяться во время пожара над выпрыгивающими из окон людьми и говорить, что дом не горит, а его затопило. События на Украине- это одно общее большое несчастье вне зависимости от личных политических взглядов на жизнь абсолютно для всех ее жителей
Глобальное кровопролитие по всей стране- это самая худшая развязка событий. Массовые убийства ментов- не входят в  план революции. Нужна только одна обязательная смерть. Янукович ни при каких обстоятельствах не уйдет в отставку. Это такой тезис. Он стоит до последнего- до смерти. Так что пускай лучше умрет один Янукович, чем много плохих ментов, которые защищают его. А эта мразь обязательно подохнет, как его коллега Каддафи- на своем золотом унитазе и  ломом в  жопе.

Галковский о Чехове

"Я в молодости прочитал и законспектировал ПСС Чехова, об украинцах он неизменно отзывается как о смешных и туповатых провинциалах. Русских разумеется. Себя он называл "хохлом" в смысле ироническом, как и любой русский. Как и у любого русского у него можно найти украинские (уральские, рязанские) корни, но никакой "украинской родни", с которой он будто бы общался, у Чехова нет.

Место в википедии, где говорится о Чехове-украинце, ещё одно проявление украинского подросткового ребячества.


Если вы хотите найти русских украинцев, то их много. Гиляровский например, написавший отличную книжку "Москва и москвичи". (Кстати, его биография наглядно показывает степень интеграции мало- и великоросов.) А зачем выдумывать?"

Снайпер, убивший людей на Грушевского, наемник из России. Следующей жертвой может стать "беркутовец"

Оригинал взят у kotobood в Снайпер, убивший людей на Грушевского, наемник из России. Следующей жертвой может стать "беркутовец"

В социальных сетях появилась информация о возможной цели выстрелов из снайперской винтовки Драгунова .

Кто станет следующей мишенью таинственного снайпера, который вероятно с крыши Украинского Дома убил евромайдановца, пишет INTV, передает Цензор.НЕТ.

Collapse )

Армяне мира объявили охоту на убийц активиста Майдана

Оригинал взят у v_n_zb в Армяне мира объявили охоту на убийц активиста Майдана
.
Армянская община объявила охоту на убийц погибшего на Майдане активиста Сергея Нигояна.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал пользователь Михаил Карапетян.

«С этого момента врагом всех армян мира является убийца (убийцы) Сергея Нигояна на ул . Грушевского, Киев. Ситуация требует немедленного вмешательства всех организаций армян по всему миру», - написал он.

По его словам, на плечи украинских армян ложится задача сложнее - найти убийц и всех причастных к этому преступлению. «Можете назвать ее «Немезис–2» - как вам будет угодно. Мы находили всех причастных к Геноциду по всем уголкам мира. Нам не сложно будет отыскать этих ребят в Украине. Все армяне Украины и мира! А также #ArmenianNationalCommitteeofAmerica,‪ #ArmenianSecretArmyfortheLiberationofArmenia,‪ #EmbassyoftheRepublicofArmenia. Отныне все, кто каким-то образом связаны с убийством Сергея - в опасности! Помните об этом», - говорится в сообщении.

«Наша основная задача - это убийцы армянина. И нас совершенно не волнует - окажется это «Правый сектор», МВД, Аль - Каида или Союз любителей керлинга островов Вануату, нас это совершенно не волнует», - подчеркнул он.

Напомним, 19 января на улице Грушевского в столице начались массовые столкновения между протестующими и милицией. Причиной их стал отказ милиции пропустить митингующих к зданию Верховной Рады. Столкновения продолжаются и сейчас.

Утром 22 января группа бойцов «Беркута» пошла в атаку и начала разбирать первую линию баррикад митингующих. В ходе столкновений около 6 часов утра застрелен один из протестующих. Также появилась информация о еще одном убитом человеке. Позже медики подтвердили гибель двух человек. В медицинской службе Штаба национального сопротивления сообщают о пяти погибших. Одним из них был активист Сергей Нигоян, армянин по нацинальности.

.

kuric odnogolovy

Вопрос, к

истинно-русским людям, волею судеб проживающих на "временно-оккупированной территории", которую другие называют Украина.

Этот вопрос я решил вынести из камментов, уж очень он важен.

Вот вы друг друга призываете к расправе над "озверелыми фашистами", бурно одобряете деятельность партии власть. А думать хотя бы на ход вперед пробовали?

Кто будет следующим "фашистом", на которого обратится репрессивная машина и законы 16 января?
Ваш лидер, ну или полулидер, Марков, сидит в тюрьме. Вы призывали и призываете к тому, что может быть истолкованно как насильственное изменение конституционного строя в Украине, отторжение ее территорий.

Допустим власть победила нынешних "фашистов" с разгромным счетом. Что потом будет с вами, если вы осмелитесь что-то пикнуть? Попытаться воспрепятствовать аресту ваших деятелей, вроде того, что происходило в Одессе при задержании Маркова?

Готовы ли вы сесть на Икс лет за мегафон? Готовы ли вы стоять под резиновыми пулями, которые иногда будут не резиновыми? Готовы ли вы сесть за свои заявления и призывы?

Блеве Брешинину пофиг, он в Испании. Онотоле отсидится в Москве. Матушка-Бредница - тяжелый случай, там что-то с крышей.
А вот что будет с вами? Что думают флак-йолка, красна-девица Машенька и другие, которым бежать, э-э, некуда?

Ну, в общем, когда вы бурно рукоплещете законам 16 января и одобряете расправу с фашистами, о чем вы думаете? И думаете ли?
 • uacredo

пообщался с людьми в теме ...

Разорвали мне несколько шаблонов.
1. Автомайдан - это уже огромная разветвленная сеть, по сути - киевское ополчение. Дисциплина и организация уже на приличном уровне и быстро растут. Все поставлено вполне по-взрослому: разведка, связь, пароли, по сигналу за считанные минуты приезжает орда машин. Все при деле: дедушки и ботаны работают разведчиками, также ездят женщины и семейные пары. Спортсмены, военные, менты, просто бойкие мужики - силовая часть.
2. Ночные "титушки"-погромщики реально существуют. Смотрящим в регионы спущена директива "обеспечить", они доводят приказ авторитетам местной шпаны и ментам, те не будь дураками конечно сами не едут, а подписывают на дело разного рода мелкую шантрапу. Совсем дурные покупаются на обещание легкого заработка, остальных просто вынуждают угрозами. Сначала был характерный блатной кураж, потом после нескольких случаев получения от автомайдановцев звиздюлей крупным оптом стали тише воды ниже травы, стараются не вылезать из своих автобусов, а вылезши держаться кучкой. Среди новостей последней ночи - автобусы и кучки уже не спасают, налетает 40-50 машин с дубьем, блокируют, в автобусе выбивают стекло и кидают внутрь взрывпакет или газовую гранату, после чего приглашают дорогих гостей столицы выходить по одному и кладут мордами в снег. Проводят перепись, старших куда-то увозят, остальных после воспитательных бесед отпускают. Реально спасает только быстрый приезд "Беркута", с ним автомайдановцы в открытый конфликт пока не вступают.
Много разговоров о том, как выслеживают машины с зарплатой погромщиков, но я так понял что реально перехватить ни одной не удалось.
3. В "Правом секторе" тоже фактически уже рулят киевляне, по крайней мере в нескольких отрядах, и даже в этой среде имеют репутацию радикалов.
4. Утверждают, что Тягнибоку не простили его отсутствие на Грушевского в первый день, теперь для них он слабак и трепло. Поэтому поддержали Кличко, он тогда там был и даже получил струю из огнетушителя в лицо. На вопрос: так ведь струю пустили ваши же? - Ответ: это ничего, главное, что не побоялся прийти.
Оказывается, я ничего не знаю о своем городе ...

Запах Путина и «пепел незваного гостя»

Северный ветер принес в Киев трупную вонь. Ею смердит все. Давно уже смердит от СБУ и “Беркута”, от Клюева и Лукаш, смердит от Рады и Кабмина, смердит от Януковича. Это запах смерти и трупов. Это – запах Путина.

Я хорошо знаю украинских ментов. И неоднократно видел ментов российских. Это были две большие разницы. Наши, в основной массе своей – ворюги и хамы. Настоящих убийц было не так уж и много. Оборотни Гончарова, Пукач, потом врадиевские ублюдки. Российские, обкатанные на Чечне, под-эфэсбэшные менты – совсем другие. Без комплексов человека. Так вот, от наших ментов завоняло ментами российскими. От «Беркута» в первую очередь. Или от СБУ?

Я не могу ничего утверждать, у меня нет доказательств. Но я уже от нескольких информированных людей слышу о том, что в «Беркуте» сейчас есть некий спецотряд, который и задает в нем «тон». И спецотряд этот российский, прошедший Чечню и подавление демонстраций в России. И эти «спецы» учат наш «Беркут» как должны себя вести «настоящие мужчины». Убивать не стесняясь, бить до полусмерти, ненавидеть «хачей» и «бандер», да вообще всех. Это их сучья манера, фотографироваться, опустив сапог на голову избитого. Или просто на фоне руин. Теперь вот и наши фотографируются как оккупанты.

«Беркут» у нас теперь не только избивает в горячке боя до полусмерти, но и стреляет, не для того, чтобы нейтрализовать, а чтобы убить. А тех, кого «взяли в плен» вывозят в поле, раздевают и избивают. Почитайте воспоминания о чеченской войне. Российский ОМОН тоже любил так развлекаться. Правда, потом он не отпускал, а убивал. Но, ничего, нынешние «консультанты» и наш «Беркут» научат убивать легко и весело «галицаев» и «хохлобыдликов». Наш «Беркут» так хочет быть «взрослым», как их российские коллеги. Ему уже показали как нужно похищать и пытать общественных активистов, причем потом одного – убить, а второго – отпустить, искалеченного. Для устрашения. Эти «консультанты» знают толк в терроре, в похищениях, пытках, убийствах, взрывах жилых домов или метро. Знающие люди говорят, что может быть и это. Потому что это метод российских гостеррористов. А испытанный метод – вторая натура. И если они не жалели своих россиян, так с чего бы им жалеть наглых «хохлов»? А эта, чисто российская ненависть к журналистам? Такое тоже было. И в Чечне, и в Москве. Теперь и у нас.

Сейчас кажется, что Януковича вообще нет как президента. Есть перепуганный хозяин «межигорий», который озабочен только их сохранением. И ради этого отдавший рычаги управления кому-то другому. Может быть Клюеву, как российскому агенту, может Медведчуку или еще кому-нибудь. Его как Президента – нет. Он лишь выслушивает инструкции из Кремля. А может, и этого не делает и их выслушивает Клюев.

У нас начинается не гражданская война. У нас началась интервенция, тихое, замаскированное вторжение. Путин «страхует» свою недавнюю «инвестицию» в Украине. Но уже не Януковичем, который сейчас вобщем-то уже никто. А вот этими невидимыми «консультантами» на Владимирской, «спецами» у «Беркута», Клюевым и множеством еще неизвестных лиц. И возникает вопрос, а с кем же тогда вести переговоры оппозиции? Возможны ли вообще сейчас переговоры? Или сейчас просто пишется очередная трагическая страница в нашей истории? И новые «герои Крут» готовятся погибнуть на Грушевского? А банды Муравьева уже заняли Печерск. Но, в этот раз у нас все-таки куда больше шансов. Майданы стоят по всей стране. И не только стоят, но и начинают действовать. И у нас есть хотя бы моральная, но поддержка в мире. И огненная лента на Грушевского в конце-концов разгорится и пойдет вверх, и спалит к чертям весь этот «совковый» клоповник Кабмина, ВР, АП, МВД и развеет пепел всех незваных «гостей».

Станислав Речинский

Евромайдан в Львове

Фото Анны Пруцковой

ЛЬВОВ, 23 января. Во Львове, расположенном на Западной Украине, местные жители вышли на забастовку, организованную оппозицией. Пикетчики захватили здание областной администрации.
По информации портала Zaxid.net, возле здания собрались несколько тысяч человек. Площадь перед областной администрацией заполнена людьми, которые кричат ​"Заходим!" и "Революция!". Охрана здания, как отмечается, "не смогла сдержать людей, потому что их очень много".
Участники акции объявили, что "берут власть в свои руки". По данным издания, губернатор Львовской области Олег Сало согласился подать в отставку.
В здание ЛОГА прибыл глава областного управления МВД Александр Рудяк. Он призвал людей к проведению исключительно мирных мероприятий и захотел пообщаться с инициативной группой. Однако, когда Рудяк напомнил протестующим, что в соответствии с новым законодательством их действия могут квалифицироваться как массовые беспорядки, что может повлечь за собой ответственность, люди начали скандировать "Позор!".


По-моему, львовское продолжение Евромайдана гораздо важнее всего, происходящего в Киеве. Теперь, надеюсь, самым непонятливым понятно, что цель массовых беспорядков на Украине — присоединение западных регионов к Польше.
 • seymmen

Обращение лидера "Оплот" Евгения Жилина к украинцам

Выход есть! Обращение лидера "Оплот" Евгения Жилина к украинцам, подчеркиваю, именно к украинцам, а не хохлам! Хохол - это не национальность, это - диагноз. По-возможности - максимальный репост!!!
http://www.youtube.com/watch?v=EogwRNbIUTM
Кинг2
 • wangden

Да, кстати

Кстати.

Допустим, Майдан победит. Что тогда будет с финансово-экономической ситуацией Украины?

Многие источники утверждают, что страна находится на грани банкротства. И что Янукович предпочёл "царя белого, православного" Ангеле и Ромпёю прежде всего потому, что он больше бабок давал, а бабки нужны позарез.
Так если его скинут, царь больше не даст. И эти заберёт (если верить заявлениям представителей российского правительства, договор по кредиту составлен так, что потребовать возврата можно в любой момент). И цены на газ поднимутся минимум до своего предыдущего уровня.

А Евросоюз много денег давать не настроен. Их уже давно заманало собственных окраинных лузеров из болота вытаскивать. Но то свои, своим помогать положено. А Украина своей в ближайшее время точно не станет.

Так вот. Представим себе радостное завтра. Режим пал. Янукович в бегах или в тюрьме. Народ ликует. Свобода радостно у входа. Досрочные выборы. Виктория. Кличко президент, Яценюк премьер, Тягнибок - председатель Верховной Рады.
А денег нет.
И что дальше?

P.S.
Вопрос адресую прежде всего свидомым - что ответят исконники, я и так примерно знаю.
кіт блек
 • ctype

за голову "беркутовца"-убийцы Сергея Нигояна назначена награда в 100 тыс. долларов

Как стало известно «Днепропетровск. Комментарии» , на улицах Киева появились объявления о награде за информацию об убийце жителя Днепропетровской области Сергея Нигояна.

Авторы объявления  готовы заплатить $5 тыс. за информацию об убийце и $100 тыс. «за голову» убийцы.

p.s. и кто-то думает что менты своих не сдадут ? за 5к ?

p.p.s ну и что бы два раза не бегать - разыскивается инфа про зам. нач. харьковского беркута - О.В. Василенко

p.p.p.s

http://i57.fastpic.ru/big/2014/0123/b9/b9867f41a208def3de2b4614d645e5b9.jpg

Портников о нашей борьбе против Московской Орды на улицах Киева

Тот, кто сегодня выходит с украинским флагом на Майдан, должен отдавать себе отчет в одной истине: ему противостоит вовсе не Янукович с "Беркутом", а Путин с его ФСБ и всей мощью российской государственной машины
http://liga.net/opinion/169203_ne-gaz-a-upravlyaemyy-konflikt-zachem-rossii-krizis-v-ukraine.htm

UPD: эту статью уже приводил в этом сообществе antiimperiya
 • Current Location
  Kyiv

Лживый Евромайдан: продолжениеЕвромайдан в информационном вакууме.

Так называемый мирный протест, сопровождающийся вооруженными погромами города, попытками убийства сотрудников правоохранительных органов и намеренной эскалацией насилия с целью разжечь гражданскую войну, стремительно проигрывает войну информационную.

Collapse )
аzъ

_Лицом к лицу лица не увидать, …

Брейгель_Триумф смерти_1562
(Питер Брейгель, "Триумф смерти", 1562)

…Большое видится на расстоянии.

Как ни странно, но судить о сегодняшних киевских событиях и делать прогнозы гораздо легче находясь не в гуще событий, а на отдалении от них. Для этого совершенно не обязательно смотреть в честные глаза людей, строящих баррикады, вдыхать «запах свободы, витающий в воздухе на майдане», ощущать плечом и спиной давление толпы и слушать звон киевских улиц. Это, как раз, всегда вредит трезвой оценке ситуации, что и видно из многочисленных публикаций и выводов, сделанных очевидцами событий, выступающими на той или иной стороне.

Эмоции утихнут, лозунги отзвенят, запахи улетучатся, а останутся плоды содеянного. И, как сказано: «По плодам их узнаете их…» (Мф. 7:16).

Collapse )

Представьте худшее...

Оригинал взят у saloedin в Представьте худшее...
Ситуация на Украине всё жарче, и всё более непредсказуема.
Политики, аналитики, всякие прочие сифилитики, а так-же косоглазые от вранья ведущие программ, всё чаще упоминают страшное слово - война.
Представьте, что это ужасное, не принимаемое сознанием случилось. Кто с кем, думаю разжёвывать не нужно.
Что вы тогда будете делать?
Учитывая, что у многих там родственники, друзья. Что многие сами являются выходцами с Украины.
Конечно, лучше не думать об этом, но...Львов революционныйРагули захватили облгосадминистрацию и возводят баррикады на улицах Львова

Цитадель свидомости вновь отличилась. Сегодня, 23 января, около 2 тысяч львовян пришли под стены Львовской облгосадминистрации на акцию в рамках всеукраинской забастовки. Далее они массово вломились в здание и объявили, что «берут власть в свои руки» и будут блокировать здание.

Collapse )
орк

План действий

Небольшое умственное упражнение на тему того, чтобы по идее нужно сейчас делать украинской оппозиции в лице триумвирата:

 • Объявить о создании Комитета национального спасения из 3-х человек

 • Распределить обязанности: Яценюк внешняя политика и административные вопросы, Тягнибок формирование ополчения и силовые действия, Кличко общее политическое руководство

 • Начать формирование ополчения

 • Назначить органы власти в Киеве и западных областях, придать им отряды боевиков для силовой поддержки

 • Силами сторонников (не боевиков) блокировать нелояльные МВДшные и МОшные части

 • Силами боевиков захватить редакции нелояльных к КНС СМИ

 • Любым способом перетянуть в КНС как минимум одного представителя "злочиной влады" в ранге министра или равного

 • Кличко - обратиться к нации с обычным в таких случаях "доколеможнотерпеть, народвосстал и возродимвеличие", пообещать федерализацию Украины и европейский выбор

 • Через подкотрольные СМИ объявить о бегстве Янука в Донецк (Москву)

 • Обратиться к Западу с просьбой о признании КНС легитимным представителем украинского народа, отправить Яценюка в Польшу и Швецию для большей убедительности


Как-то так. У кого ещё какие идеи?slow
 • _vitaly

есть такое мнение

ВАЖЛИВЕ ПОЯСНЕННЯ ПРО ВБИВСТВА НА МАЙДАНІ
З відео судового розтину загиблих на Грушевського видно, що в Сергія Нігояная стріляли свинцевою картеччю - три невеликі отвори, і рештки картечин. В Михайла Жизневського стріляли кулею великого калібру - дуже великий вхідний отвір. При чому вихідний отвір не набагато більший - це значить що куля "прошила" його наскрізь і не розплющилась - це явні ознаки куль Блондо. Кулі Блондо медики майдану дістали ще з двох чоловік. Сьогодні речник МВД підтвердив, що це була картеч і мисливська куля.
ТЕПЕР ГОЛОВНЕ: картеччю і кулями Блондо можна стіляти тільки з одного виду зброї - З ГЛАДКОСТВОЛЬНОЇ РУШНИЦІ. САМЕ ТАКИМИ РУШНИЦЯМИ ОЗБРОЄННІ БЕРКУТІВЦІ НА ГРУШЕВСЬКОГО. Хоча Азаров каже, що вогнепальної у них нема - ЦЕ БРЕХНЯ. Рушниці, з яких вони стріляють гумовими набоями - це вогнепальні помпові рушниці ФОРТ-500.
http://www.fort.vn.ua/produkciya/pompovye-ruzhya/fort--500-a.html
Вони з них стріляють вогнепальними набоями, зарядженними гумовими кулями.
Ось такими: http://www.teren.net.ua/ru/products/details/7/index.html
Але все, що їм потрібно зробити, щоб переключитись на смертельну зброю - ЦЕ ПРОСТО ЗАРЯДИТИ СМЕРТЕЛЬНИЙ НАБІЙ. Не схоже, що вони це роблять массово і за наказом - бо тоді би загиблих було набагато більше. Дуже ймовірно, що якась беркутівська сволота ВТИХАРЯ МІНЯЄ В СВОЇЙ РУШНИЦІ НАБОЇ НА БОЙОВІ! Ми всі знаємо їх моральні якості, і знаємо що вони на таке здібні.
Люди у нас не розбираються в зброї, і тому їх легко ввести в оману - нам роказують про снайперів, навіть про снайперів з НАТО. А факт в тому, що цих людей було вбито не зі снайперської зброї - їх було вбито з тої ж зброї, яку ми всі бачили у беркутівців, а значить будь-який беркутовець на Грушевського міг це зробити з легкістю! Будь-ласка, допоможіть донести цю інформацію до журналістів центральних телеканалів, народ повинен це знати. Якщо журналістам потрібні думки єкспертів, будь-який єксперт зі зброї може підтвердити все вищесказане.
1961

Дарагіє рассіянє!

А що це у вас робиться з доставкою товарів з інтернет-магазинів?

То ваше тельавідєнєє про то гунділо, і то так радісно-радісно.
І в тернеті про то пишуть http://www.forbes.ru/news/250001-dhl-i-fedex-prekratili-dostavku-v-rossiyu-posylok-iz-internet-magazinov
Жєлєзний занавєс???
hartman

Кто такие "беркута"? Нацисты? Фашисты? Или наследнички чекистских убийц?

Originally posted by zlobny_les at Кто такие "беркута"? Нацисты? Фашисты? Или наследнички чекистских убийц?
Когда последние несколько дней так называемых правоохранителей сравнивают то ли с фашистами, то ли с нацистами, забывают элементарную вещь: истинными предками садистов, которые одели милицейскую форму были вовсе не они, а их деды и прадеды, работавшие в системе ВЧК - ГПУ - МГБ - НКВД - МВД СССР.

Вот показали сегодня видео, где "беркута" глумятся над раздетым человеком (как минимум в 10-градусный мороз!). Большинство сразу же вспомнило одну из советских легенд, генерала Карбышева.

Но это было в 1945.
А вот, что было более чем за четверть века:

"14 февраля банда матросов и красноармейцев, человек пятьдесят, частью пьяных, прибыли вме­сте с подводами к лазарету № 1, где лежало около ста офицеров и партизан, тяжело раненных и больных. Большевики ворвались в палаты и, нано­ся раненым оскорбления, начали выносить их на носилках в одном нижнем белье на улицу и грубо сваливать друг на друга в сани. День был мороз­ный и ветреный, раненые испытывали холод и просили позволить им одеться, но большевики, глумясь, заявили: «Незачем, все равно расстреля­ем», — причем ударили одного раненого по пере­ломленной ноге шиною".

Как тут не вспомнить и набеги доблестных милиционеров на киевские больницы, и захват травмированных этими же зверями людей, и то, что их вывозят в неизвестном направлении!

На самом деле зомбированные (и материально и морально поддержанные Азировым) защитники правопорядка - суть наследнички "чекистов" в 20-30-е лично физически уничтоживших миллионы соотечественников, а в 50-80-е поломавших миллионы судеб.

Никто не сможет назвать не одну цивилизованную страну, граждане которой пугают собственных детей людьми в форме, которые их должны защищать (рассказ автора Незнайки Носова "Милиционер"):

"Больше всего на свете Алик боялся милиционеров. Его всегда дома милиционером пугали. Не слушается - ему говорят:

- Вот сейчас милиционер придёт!

Нашалит - снова говорят:

- Придётся тебя в милицию отправить!"

Абсолютно нормально, надо понимать: для большинства советских людей милиция - естественный враг, точно такой же, как змея в лесу или страшный сказочный Бабай.

Милиция во всех странах бывшего СССР (кроме Прибалтики и Грузии, благодаря Саакашвили) - абсолютное зло, чья главная задача унижать простых граждан и преследовать их за несовершенные преступления.
А что хорошего в зле, тем более абсолютном?

Вот что делать с таким злом...
В сказках появляется некий богатырь, который враз ему все головы отрубает.
В реальности в них просто кидают "коктейли Молотова" (после сегодняшнего видео так и хочется сказать - мало кидают).
А в целом, наверное, надо ликвидировать саму систему - правопреемников чекистских убийц, которые убивали и унижали десятки лет сотни миллионов граждан собственной страны.

ЗЫ: Нацистам/фашистам до этих ублюдков очень далеко в плане количества убиенных, если даже по статистике.
 • 6470

Историческая ремарка

Есть одна вещь, что забыли дурни под черно-красными флагами.
Пока их деды прятались по норам и схронам - наши деды выиграли войну.
В наших жилах течет кровь победителей - в их жилах - кровь трусов.

Праздник непослушания.

Оригинал взят у vici в Захват областных администраций Черкасс
В Черкассах под здание областной государственной администрации пришли около 20 тысяч жителей города, выломав двери в госучреждение
Как сообщает корреспондент «Комментариев», жители Черкасс пришли к 18.00 к зданию ОГА для того, чтобы провести шествие. Однако участвовать в шествии пришло огромное количество жителей города – около 20 тысяч человек и попытались проникнуть в здание Черкасской ОГА.Здание госучреждения охраняли десять милиционеров, которые, увидев толпу митингующих, закрылись внутри. На помощь милиционерам прибыли 10 бойцов подразделения «Грифон». По словам корреспондента «Комментариев», с ними был полковник милиции - их окружили, порвали им одежду, сорвали погоны.
В данный момент, по данным корреспондента «Комментариев», люди пытаются прорваться в здание, ломая двери, однако, милиция забаррикадировалась внутри.
К правоохранителям через «черный» вход спешит подкрепление.
Милиционеров выводят - им стало плохо.
Корреспондент «Комментариев» также сообщил, что силовики начали использовать светошумовые гранаты и поливать протестующих водой из шлангов.
Как сообщали «Комментарии», сегодня митингующие захватили здание Львовской ОГА, Ровенской ОГА и Ивано-Франковской ОГА. Основным требованием митингующих – отставка губернатора, вывод спецназа из столицы и перезагрузка власти.
http://comments.ua/politics/448291-tisyachi-zhiteley-cherkass-poshli-shturmom.html