mysliwiec (mysliwiec) wrote in urb_a,
mysliwiec
mysliwiec
urb_a

Хімера що поїдає сама себе, собою ж і удавиться, або "Папа турок, мама грєк, а я русскій чілавєк"Лев Гумільов, як видатний син талановитих поетів Гумільова і Ахматової і типовий "русскій" (типовий, тому що мав батьків до того різного етнічного походження, що наприкінці життя вимагав, щоб його називали Арсланбеком*) написав багато чого. Все його писання не є наукою, а насправді є його поетичним поглядом на життя, замаскованим під науку.
Така собі мімікруюча під науку поезія, котра в багатьох випдках як наука нічого не варта, але точно передає психологічний стан об"єкту і його мотивацію до певних дій.
Наприклад, поет може написати про закоханого - "сповнений любові до Всесвіту, він летів до неї на крилах кохання".
З наукового погляду цей опис аж ніяк не відповідає дійсности (у людини, яка б вона не  любила Світ і не була закохана у жінку, крил немає, літати вона не може).
Але цей опис точно відображає і мотиви і вектор дії і внутрішній стан того хто діє.
Так само пише і Гумільов.

Нижче буде цитована  стаття, котра базується на працях Гумільова і котра дивним чином пройшла радянську цензуру у вже для багатьох далекому,  Брєжнєвському , 1981-му році:


Якщо розуміти, що вся ця гумільовщіна, ці «хімерні этноси» «суперетноси», «пасіонарні поштовхи» - це зовні наукова, але  всередині поезія, котра придумана ним, щоб мотиви поведінки народів пояснити не тим, що у кожного представника дійсно існуючого етнічного народу є
"ядро психической конституции каждого нормального индивида основанное на системе надиндивидуальных этнических (родовых) ценностей («святынь», аксиом), ассимилированных бессознательно в младенческом возрасте и не подлежащих рефлексии",
 а за відсутности такого етнічно однорідного ядра у спільноти "русскіє" типовим представником котрої він був сам, якимось іншими чинниками пояснити те, що відбувається в житті людських спільнот,  то в цій статті ви знайдете досить адекватні пояснення, чому саме в Росії, серед росіян, ми бачимо вже котре століття  таке паскудне відношення до всього свого. І до своїх людей і до своєї природи:
- всі лісоводи згідні у тому, що аномально великий відсоток беріз у країні свідчить лише про одне - про паскудне ставлення до лісів з боку місцевого населення і недбалу роботу лісоводів.
 - серед якої спільноти ще можна почути житейську мудрість народжену  нею для своїх і серед своїх -  "бьот - значіт любіт"?

В пості "Хто , як, і навіщо стає росіянином, і чі є сьогодні в Росіі такий етнічний народ", я писав:

...щоб зробити тісто господиня має "кинути до діжки" і там змішати- борошно, дріжжи, сіль..... додати воду... і ЗАЛИШИТИ В СПОКОЇ шоб дозріло, шоб віграло, шоб перебродило.
Тільки після ціого вона отримає готове тісто....

Хто зна, - якби років з 200-300 тому, тодішній конгломерат "въ–очью русѣющих - Корелы, Зырян, Пермяков, Вогулов, Вотяков, Черемисов" затримався у свому тодішньому складі, то може і створилася б до сьогодні з них справжня єтнічна спільнота,... але не склалося...
В Росії за всю ії історію не було часу, коли б "те, що попало в діжку" було би залишено в спокої, щоб визріло, виграло, перебродило.
Весь час додавались нові землі з новими "плємєнамі", і все це летіло в той казан.
Тільки но починало там, в казані, щось формуватися( елементарно- щоб люди склали і почали співати своїх пісень, 20 років замало- треба хоч щоб вже син співав свому синові, і казав- "Слухай, дитино- цю пісню ще твій дід молодим співав")...
А вже наступний правитель додає туда нову порцію дріжжей, додається новий "інгредієнт", і так без перестанку.


Оцей стан, коли з кожним новим поколінням велика кількість людей свідомо відмовляється від роду свого по батьку і по мамі, від мови народу свого на користь російськох мови, примножуючи собою все нові легіони "ужерусскіх", коли саме такі складають більшість і цій мімікруючої під "народ" спільноті, автор називає «хвороба етносів» - корінних (автохтонних етносів Росії і етносів мавших нещастя попасти у орбіту русской культури і ії  закономірного породження - Русскаго Міра).***

Як пише сам автор -
"В каких же случаях может возникнуть отрицательное мироощущение?
Оно обычно появляется в результате активных межэтнических контактов в период смены фаз этногенеза — в период, когда этнос на время теряет присущие ему эластичность и сопротивляемость, т. е. когда этнос «болен»".


А зараз - сама, дещо скороченна, стаття:

Этнические контакты и окружающая среда
Бородай Ю. М.
кандидат философских наук
Институт философии АН СССР
Москва
Опубликовано // Природа, 1981, № 9.


... В XIX веке, ученые полагали, что с природой надо бороться и истреблять в ней все бесполезное людям, а индейцы сиу возражали, что Великий Дух не создал ничего лишнего и каждое существо должно брать лишь то, что нужно для ежедневного пропитания [+1]. По сути дела, и сейчас эта альтернатива стоит перед человеком.

Но видимо, она стояла, если не всегда, то очень давно. Мамонты в степях Евразии были истреблены еще кроманьонским человеком вследствие неумеренной охоты; Вавилон — город с миллионным населением погиб, т.е. был покинут из-за непродуманной мелиорации, вызвавшей засоление почвы; домашние козы съели некогда пышную растительность Пелопоннеса, а китайцы, уничтожив полосу девственного леса вдоль Хуанхэ, впустили на свои поля пески пустыни.
Эти и другие примеры жестокой расправы человека с кормящим его ландшафтом заимствованы нами из последней книги Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера земли»[+2], где предложена классификация контактов цивилизаций с ландшафтами и дано объяснение этого странного феномена — тяги некоторых групп людей к видовому самоубийству.

В цитируемой работе автор тщательно проследил, где и когда совершаются антиприродные акции. Оказалось, что чаще всего свирепствуют мигранты — люди, пришедшие в чужой ландшафт и не умеющие с ним обращаться**.

... уничтожение природы в каждом конкретном случае имеет сложный механизм, но всегда сопровождается возникновением определенного психологического настроя, позволяющего людям с «легкой душой» губить окружающую среду.

Если бы люди всегда губили природу, ссылаясь на то, что они ее покоряют, то со времен палеолита они превратили бы нашу планету в пустыню, так как даже лишайники и бактерии, лишенные биоценозов, в коих они живут, не выдержали бы и погибли. А поскольку этого нет, то, очевидно наряду с «губителями» среди людей есть и «охранители», но психология их диаметрально противоположна. Разобраться в психологических комплексах людей давно умерших можно, поскольку люди любят оправдывать свои поступки и для этого создают философские системы. Тут-то и можно выявить искомую альтернативу. Путем к решению этой проблемы является концепция «химерных этносов», порождающих мироотрицающий психологический настрой и соответствующую этому настроению хищническую практику [+4].
«Химерным» здесь называется негармоничное сочетание двух-трех элементарных этносов, образ, заимствованный из греческой мифологии. Там химера — животное с головой орла, телом льва и хвостом змеи, т. е. явно противоестественное....

Химерные целостности возникают так.
На органичное оригинальное (в любом случае) мироощущение аборигенов накладывается тоже органичное и оригинальное мироощущение мигрантов и возникают моменты взаимного непонимания, крайне болезненно отражающиеся на судьбах людей, попавших в столь сложную этническую коллизию. В поисках выхода вместо инстинктивных предлагаются искусственные решения, а все беды объясняются как принципиальное несовершенство мира. Так, например, гностики, развивавшие свою философию в зоне контакта греческого и иудейского миров, называли создателя вселенной демиургом (буквально — «ремесленник» с оттенком «халтурщик»), а мир считали достойным исчезновения.

Часто такие негативные концепции становятся символом веры для многих людей. Последние образуют секты с мировоззрением, перевернутым с ног на голову; они перестают считать природу своей матерью и видят в ней узилище, которое надо разбить, чтобы освободить свою «душу» (сознание). Конечная цель такой борьбы — полное уничтожение противника.

Но не следует думать, что любое совмещение разных этносов в одной ареале порождает химерную целостность. Если два этноса, например эвенки и якуты, живут рядом, но не вмешиваются в быт друг друга — это симбиоз, весьма полезная и продуктивная форма сосуществования. Иногда группа приглашенных иноземцев-специалистов селится в чужой для них стране и опять-таки живет своим бытом - это этническая Ксения (так жили немцы на Кукуе в XVIII в.). Территориальная близость никому не приносила вреда. Эти формы сосуществования были конструктивны, хотя и ограничивали свободу действия как мигрантов, так и аборигенов, и новых мироощущений в зоне контакта не возникало [+7].

В каких же случаях может возникнуть отрицательное мироощущение? Оно обычно появляется в результате активных межэтнических контактов в период смены фаз этногенеза — в период, когда этнос на время теряет присущие ему эластичность и сопротивляемость, т. е. когда этнос «болен».
Здоровому этносу не страшны контакты с другими этническими системами. Это надо понимать в том смысле, что для подавления здорового этноса требуются очень большие затраты сил, и у пришельцев их, как правила, не хватает.

Другое дело, если чужие вторгаются в момент болезни этноса. Тогда вместе с быстрым разрушением местных этнических традиций деформируется и населяемый данным этносом ландшафт, ибо этнос составлял часть данного геобиоценоза или экосистемы. В таких ситуациях и начинает проявляться вандализм, который одинаково деформирует и тех, кого губят, и тех, кто губит. Здесь возникает массовый психологический синдром, выражающийся в потребности, во что бы то ни стало «переделать» не устраивающую их природу и культуру, причем переделка эта, как правило, выливается в разрушение.

Вкратце механизм образования этого синдрома таков.
Каждый человек обладает более или менее оригинальной психической конституцией. Но в рамках одного этноса эта оригинальность обычно весьма относительна, так как ядром психической конституции каждого нормального индивида является система надиндивидуальных этнических (родовых) ценностей («святынь», аксиом), ассимилированных бессознательно в младенческом возрасте и не подлежащих рефлексии.
При образовании этнической химеры (смешения) этот природный фундамент психической конституции человека размывается.

Появляется масса мятущихся и усиленно рефлексирующих личностей, для которых, как говорят в просторечии, «нет ничего святого», которые склонны считать все надиндивидуальные ценности и правила предрассудками. Их психика лишена естественного этнического фундамента
и поэтому в пределе замкнута лишь голым «Я» - «чистой экзистенцией», т. е. пустотой, «Ничто».
Эта беспочвенная психическая конституция проявляет себя стремлением к субъективно-рассудочному обоснованию всех истин, что неизбежно выливается в более или менее изощренную демагогию — «дурную бесконечность» рассудочных негативных утверждений, где полностью отсутствует внесубъективные критерии отличия истины и лжи, добра и зла. Впрочем, на чисто субъективном уровне опустошенной химерной психики само представление об объективной истине, о какой-либо принципиальной разнице между правдой и ложью, красивым и безобразным тоже становится предрассудком.
Искусство логического обоснования чего угодно становится тут принципом.

Идейное обезличивание на этническом уровне происходит в результате слияния, наложения разнохарактерных систем сознания, которые ныне принято называть «культурами». Таким образом, возникают химеры, принципиально отличные от этносов, хотя внешне на них похожие.

Различие между этносом и химерой внешне неуловимо и просматривается лишь исторически. Если этнос живет, т. е. проходит все возрасты, то химера не развивается. Она либо просто существует, либо распадается. Это значит, что соотношение между этносом и химерой такое же, как между здоровой тканью и раковой опухолью.


Химерные образования порождают антисистемы, которые обычно вырабатывают и свою идеологию, интеллектуальные построения которой могут быть чрезвычайно разнообразными, утонченными и увлекательными.
Но все эти различные построения роднит одно — жизнеотрицающий критический настрой, дух отвращения к действительности, стремление к ее рассудочному упрощению, а в пределе — и к уничтожению.


При совмещении малопохожих этнических групп, входивших до этого в разные суперэтносы, такого рода мироощущение может развиться чрезвычайно бурно....

...Когда два разных этнических ритма накладываются друг на друга, то возникает либо симфония, либо своего рода какофония, например, а рамках одной семьи она реально воплощается в детях, ассимилирующих разнохарактерные, несовместимые поведенческие стереотипы и ценностные установки родителей.
Этот внутренний, постоянно раздражающий диссонанс проецируется и на внешний мир****.

И тогда человек перестает любить окружающую его среду. Он начинает искать опоры в умозрительной логике, основанной на «Я», начинает с ее помощью оправдывать свою ненависть к миру, устроенному так неудобно.

... когда окинешь взглядом историю антисистемных идеологий — становится жутко. Это концепции-вампиры, обладающие свойствами оборотней и целеустремленностью поистине дьявольской.
Там, где слагается этническая химера — наложение полей разного ритма, - появляется и жизнеотрицающий настрой.

---------------------------------------------------
*
Росіяни, ще років з сто тому, склали про себе іронічне прислів'я:
- "Папа турок, мама грєк, а я русскій чєловєк".
Саме з такої сім'ї походив і Лев Гумільов.

Батько Льва Гумільова, Миколай, походив з сім'ї священників (чиє етнічне походження, наскільки я знаю, і досі не досліджене), про що каже і його післяшлюбне "семінарське" призвище (такими призвищеми в семінаріях замінювали поередні призвища майбутніх попів, чі давали такі призвища тим, у кого іх до семінариї взагалі не було) створене від латинського humilis – сумирний, слухняний. Але ім'я батька поета Стефан (а не Стєпан), наводить на думку, що і він був далеко не "русскій". Призвище у Стефана до шлюбу було Панов, але умовою його одруження було те, що він візьме собі дівоче призвище нареченої, у котрої батько був також священником Гумільовим.
З материнського боку батько Льва Гумільова походив зі Львових - "По семейным преданиям, одним из предков Львовых считался татарский князь Милюк, перешедший на службу к русскому царю".

Його мати, Ганна Горенко, записавшись в русскіє, викреслила зі своєї свідомості українську частку свого родоводу, взяла собі призвище однієї з своїх прабабусь, і потім про своє походження писала так:
-" Уважать отца я не могу, никогда его не любила",... "назвали меня Анной в честь бабушки (по материнской линии) Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем".
Согласно семейному преданию, дед поэтессы по отцовской линии, Антон Горенко, был женат на гречанке, от которой Анна Андреевна будто бы унаследовала характерный профиль. В одной из автобиографических заметок, относящихся к началу 1960-х годов, Анна Ахматова писала так:
"Предки:
1) Чингизхан. Ахмат (последний хан Золотой орды <...>.
2) предки - греки, всего вернее - морские разбойники"


Все це призвело до того, що:

"Еще в тридцатые годы Гумилев впервые отрастил «татарские» усы. В Камышлаге он смахивал на настоящего казаха или узбека. ... Дауд Аминов утверждал, что Гумилев и в старости внешне подходил под один из антропологических типов, распространенных у казанских татар.
... старости вместо своей обычной подписи «L» или «Leon» Гумилев все чаще подписывался «Арслан», «Арсланбей», «Арсланбек». «Дауду от Арсланбея», — так в день знакомства с Аминовым Гумилев подписал свою книгу. Свое приветствие Всемирному конгрессу татар Гумилев подписал так: «Арсланбек (Лев) Гумилев».
«Арслан» в переводе с тюркского значит «лев». А «бек» или «бей» указывает на «благородное» происхождение.

В начале семидесятых монгольский академик Ринчен так обращался к своему русскому другу:
«Неповторимый и дорогой мой Арслане!», «Арслане!», «Арслане мини», «Erkin Arslan».
...в одном письме к Гумилеву, полном восточных любезностей, академик Ринчен упомянул «кровь степных витязей, бесстрашных и не гнущих свои выи перед сонмищем врагов», что течет-де в жилах у Арслана – Льва Гумилева, и призвал на помощь православному Льву Николаевичу древнее языческое божество «Коке Монгре Тенгри Синих Монголов».


Про українську, грецьку, і решту різнонаціональних частин свого родоводу, русскій Гумільов волів не згадувати, як про несуттєві для нього.

**
Лише невеличкий перелік - кого звідки і куди, перемішуючи етноси,  насильно переселяли всередині  Російської імперії, - ТУТ.
Про те, що ця традиція  насильницького змішування народів потім  була  вдосоналена і продовжена   в СРСР,  напевно, на прикладі своїх сімей, знайомих  і родичів, знають всі.

***
В тих бувших колоніях де країни з самого початку будувалися не на основі титульної етнічної нації, а  на мові бувшого колонізатора і з різноетнічної маси імігрантів, свідомо зусиллями влади створювались різноетнічні політичні нації, ситуація інша.
В Аргентині, наприклад, з початку 20 століття і до сьогодні, кожен учбовий день у школах починається з урочистого підняття державного прапору і хорового співу гимну Аргентини всіми школярами, включно з вчителями і діректором школи. В добру погоду - у шкільному дворі, в дощ - у школі.
В 19 столітті, в ЗША, керівництво країни, усвідомлюючи, що вони не є етнічним народом, у них нема того обе'днуючого етнічного і історичного фундаменту котрий є у европейських народів, як одно з того на що можна спертися, обрали "величину природу данну нам Богом" і вже тоді, щоб запобігти винищенню цієї природи сьогодні  і задля наживи, для збереження ії для майбутніх поколінь, державним коштом повикуповували великі обсяги землі у тодішніх власників і створили існуючи по сьогодні Национальні Парки (Ієлоустоун та інші).
Навіть один Централ парк збережений від забудови у самому  середмісті Нью-Йорку чого вартий...

****Tags: Етнографія/Этнография/Этнаграфія, спадковість ;)
Subscribe

promo urb_a июнь 20, 2014 14:13
Buy for 200 tokens
Поскольку от российского "СУПа", контролирующего livejournal.com, вполне можно и нужно ждать цензуры, в т.ч. и в такой форме, как безосновательное закрытие украинских блогов и сообществ, то должен уведомить вас, что в случае закрытия данного сообщества или вашего личного блога, вы можете вновь…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments